Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10 Research products, page 1 of 1

 • 2018-2022
 • CY
 • Turkish
 • Eastern Mediterranean University Institutional Repository (EMU I-REP)

Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hürol, Yonca;
  Publisher: Yenidüzen Gazetesi
  Country: Cyprus
 • Other research product . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Sanal gerçekliğin içinde katlananan mekânsal veya imgesel yansımaların gerçek dünya ile birleştiği an… Artık bu dünyanın ötesindeki mekanlara da seyahatler oturduğumuz yerden mümkünken, fiziksel mekanlarımız bu mutasyonlar sonucu neye dönüşüyor? Yani biz artık, hem çemb...

 • Research data . Film . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
  Country: Cyprus

  Bu sunumda mimarlıkta etik konusu en geniş anlamı ile ele alınmıştır. Önce genel etik kavramları ile mimarlığın ilişkisi kurulmuş, sonra etik teorileri ile mimarlık ilişkilendirilmiş, sonra mimarlık ve etik içerikli literatür hakkında bilgi verilmiş, en son olarakda bir...

 • Publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren;
  Publisher: Yenidüzen Newspaper
  Country: Cyprus

  Modernizmin ev kavramını nasıl metalaştırdığı, paradoks örüntüler içerisinde nasıl hem arzulanan bir ideale, hem de tekinsiz bir işkence yuvasına dönüştürebildiği, sanattan psikolojiyle, mimarlıktan felsefeye bir çok alanda irdelenmiştir. Modernizmin modüler ve biçimlen...

 • Research data . Film . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Cyprus

  Mimarlıkta Etik konusunda teori ve uygulama ilişkisi Başkent Üniversitesi Mimarlıkta Etik konusunda teori ve uygulama ilişkisi

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Atılım Unıversity
  Country: Cyprus

  Bu sunum mimarlıkta çerçeve ve perde duvarlı taşıyıcı sistemlerin tektoniği ile ilgilidir. Hem teknik kuralları açıklamakta, hemde bu kuralların mimariye nasıl yansıdığını örneklemektedir. Atılım Üniversitesi Bu sunum mimarlıkta çerçeve ve perde duvarlı taşıyıcı sisteml...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: EMU Faculty of Architecture
  Country: Cyprus

  Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecinde yaşadığı evin maliyeti ile ilgili olarak yaşadığı bazı ikircikli deneyimleri dinleyicilerle paylaşmaktadır. DAÜ Mimarlık Fakültesi Bu sunumda bir mimar ve akademisyen olan konuşmacı ev edinme sürecin...

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Sema Kaner;
  Country: Cyprus

  İnsan toplumsal bir varlık olarak tanımlanır. Bununla birlikte insanların zaman zaman toplumsal beklentilere ters düşen davranışlarda bulundukları, bazılarının ise bunu bir yaşam biçimi haline getirdikleri ve toplumsal düzeni yıkıcı bir tutum içine girdikleri gözlenmekt...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bogac, Ceren; Oktay Vehbi, Beser; Yucel Besim, Devrim; Birsel, Nilay;
  Publisher: KTMMOB Mimarlar Odası
  Country: Cyprus

  İnsanın ilk yaşam evresi olan çocukluk dönemi, mimari ögelerle tetiklenen duygu bileşenlerini örgütleyerek, çevreye dair anlamlı bağlantılar kurma sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlantılar bellekte “mimarlık hafızası” oluşumu için zihnine yerleşen mekân deneyim...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Başkent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Cyprus

  Mimarlıkta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Başkent Üniversitesi Mimarlıkta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği