Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
401 Research products, page 1 of 41

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2017-2021
 • Report
 • SI
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Embargo English
  Authors: 
  Luzar, Jože; Padovnik, Andreja; Štukovnik, Petra; Marinšek, Marjan; Jagličić, Zvonko; Bokan-Bosiljkov, Violeta; Dolinšek, Janez;
  Publisher: Elsevier
  Country: Slovenia

  We present design and properties of combined air lime-white cement structural injection grouts containing 17.5% of air lime, 7.5% of cement and 75% of limestone filler, using white Portland cement. Time evolution of the grout setting process during hydration from early ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Blaženka Bukač; Marijan Grgić; Tomislav Bašić;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Countries: Slovenia, Croatia

  Ice-sheet mass balance and ice behaviour have been effectively monitored remotely by space-borne laser ranging technology, i.e. satellite laser altimetry, and/or satellite gravimetry. ICES atmission launched in 2003 has pioneered laser altimetry providing a large amount...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Turk, Žiga;
  Publisher: European peopleʹs party, Springer
  Country: Slovenia

  Across Europe there is growing concern about populism. In this article populism is analysed through the lens of Jonathan Haidts moral foundation theory. People make choices, including political choices, based on their morals. Political families also base their policies ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ličina, Tina; Krofel, Miha; Reljic, Slaven; Huber, Đuro; Jonozovič, Marko; Stergar, Matija; Jerina, Klemen;
  Publisher: Biotehniška fakulteta
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Tomšič Čerkez, Beatriz;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  Country: Slovenia

  Arhitekturno oblikovanje je likovno področje zastopano v učnih načrtih tako za osnovno kot za srednjo šolo. Cilj pričujoče monografije je predstaviti kompleknost področja in tematike, v katere se je potrebno poglobiti za izvebdo kakovostnega likovnega pouka na področju ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Hren, Tine; Kregar, Klemen; Marjetič, Aleš;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Country: Slovenia

  Cerkveni zvoniki so bili zaradi svoje oblike in višje postavitve v preteklosti primerne orientacijske točke pri detajlni izmeri. Z razvojem metod satelitske izmere in predvsem uvedbo koordinatnega sistema D96/TM so počasi izgubljali pomen. Kljub temu so v primerjavi s t...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Pirnat, Janez;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Winkler, Iztok; Košir, Boštjan; Krč, Janez; Medved, Mirko;
  Publisher: Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Bončina, Andrej; Hladnik, David; Kadunc, Aleš;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Kafol Stojanović, Ajda; Kozelj, Daniel; Šubic Kovač, Maruška;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Country: Slovenia

  Settlement development depends on many factors, including the availability of municipal infrastructure. Scientists find that only integrated municipal infrastructure planning and settlement-development planning create conditions for sustainable and economical urban deve...