Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
36,067 research outcomes, page 1 of 3,607
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krajnc, Ema;

  Eterična olja so kompleksne zmesi hlapnih spojin, ki jih pridobivamo iz aromatičnih rastlin oz. njihovih delov. So močnega vonja, zelo hlapna in večinoma brezbarvna. Njihova uporaba pri zdravljenju bolezni sega daleč v preteklost in se je prenašala iz roda v rod, danes ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Radi, Nika;

  Diplomsko delo obravnava vpliv rudnika Senovo na družinsko življenje vse od začetka 20. stoletja do danes. Začetek rudarske dejavnosti sega več kot dvesto let nazaj, v leto 1796, in z manjšimi prekinitvami so premog na tem območju kopali vse do leta 1995, ko se je začel...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kosmač, Anja;
  Publisher: A. Kosmač
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kolenik, Tine;

  Magistrsko delo raziskuje računalniško modeliranje in njegovo vlogo v kognitivni znanosti kot naravni epistemologiji. Raziskovanje se odvija na različnih nivojih abstraktnosti. Kognitivna znanost in epistemologija sta predstavljeni kot sorodni disciplini pod imenom nara...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mihevc, Anže;
  Publisher: A. Mihevc
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rifelj, Klemen;

  Slovenija je bila po osamosvojitvi primorana v gospodarske spremembe, ki so korenito vplivale na njen prihodnji razvoj. Z zmanjševanjem nacionalnega aparata in povečanjem multinacionalnih družb je bila potrebna prilagoditev novemu sistemu. Tuje neposredne investicije so...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Drnovšek, Nika;
  Publisher: N. Drnovšek

  Rastlinski virusi so intracelulearni patogeni, ki povzročajo veliko škodo v kmetijstvu. Virusne bolezni povzročajo občuten padec v kvaliteti in količini pridelka, kar ogroža svetovno preskrbo s hrano. Tradicionalne metode nadzora nad virusi niso zadosti učinkovite, zato...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krašna, Matjaž;
  Publisher: M. Krašna

  Namen naloge je pregled do sedaj znanih arheoloških najdišč v Logaški kotlini. Pregled je v obliki kataloga 67 najdišč, ki so opisana s ključnimi podatki: ime, vrsta, čas in lega ter kratek opis najdišča in njegovega današnjega stanja. V nalogi so nekatera ozemlja, za k...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kamenik, Klemen;
  Publisher: K. Kamenik
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jenko, Jaka;

  V okviru diplomske naloge, ki smo jo izdelali pod mentorstvom podjetja Kivi Com d.o.o., smo razvili spletno aplikacijo za diagnostiko vozil. Aplikacija deluje na podlagi diagnostičnih kod, pridobljenih preko vgrajenega diagnostičnega sistema vozil. Diagnostične kode kom...

36,067 research outcomes, page 1 of 3,607