Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
323 Research products, page 1 of 33

 • Publications
 • Other research products
 • 2021-2021
 • Open Access
 • Report
 • SI

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Zadel, Maja; Dežan, Lucija;
  Publisher: Znanstveno-raziskovalno središče, ZRS
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Blaženka Bukač; Marijan Grgić; Tomislav Bašić;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Countries: Slovenia, Croatia

  Ice-sheet mass balance and ice behaviour have been effectively monitored remotely by space-borne laser ranging technology, i.e. satellite laser altimetry, and/or satellite gravimetry. ICES atmission launched in 2003 has pioneered laser altimetry providing a large amount...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Turk, Žiga;
  Publisher: European peopleʹs party, Springer
  Country: Slovenia

  Across Europe there is growing concern about populism. In this article populism is analysed through the lens of Jonathan Haidts moral foundation theory. People make choices, including political choices, based on their morals. Political families also base their policies ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ličina, Tina; Krofel, Miha; Reljic, Slaven; Huber, Đuro; Jonozovič, Marko; Stergar, Matija; Jerina, Klemen;
  Publisher: Biotehniška fakulteta
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Tomšič Čerkez, Beatriz;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  Country: Slovenia

  Arhitekturno oblikovanje je likovno področje zastopano v učnih načrtih tako za osnovno kot za srednjo šolo. Cilj pričujoče monografije je predstaviti kompleknost področja in tematike, v katere se je potrebno poglobiti za izvebdo kakovostnega likovnega pouka na področju ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Hren, Tine; Kregar, Klemen; Marjetič, Aleš;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Country: Slovenia

  Cerkveni zvoniki so bili zaradi svoje oblike in višje postavitve v preteklosti primerne orientacijske točke pri detajlni izmeri. Z razvojem metod satelitske izmere in predvsem uvedbo koordinatnega sistema D96/TM so počasi izgubljali pomen. Kljub temu so v primerjavi s t...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Pirnat, Janez;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ogris, Nikica;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Winkler, Iztok; Košir, Boštjan; Krč, Janez; Medved, Mirko;
  Publisher: Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Bončina, Andrej; Hladnik, David; Kadunc, Aleš;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia