Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
8,158 Research products, page 1 of 816

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2021-2021
 • SI
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  KMETIČ, JURE;
  Country: Slovenia

  V diplomski nalogi je opisana izdelava nadzornega sistema SCADA za spremljanje in nadzor procesa proizvodnje pečic. Izdelal sem vmesnik, ki bo operaterjem pomagal nadzorovati proces izdelovanja obodov pečic. Nadzorni sistem je bil izdelan s programsko opremo Siemens Win...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Kokalj, Petra;
  Country: Slovenia

  Namen magistrskega dela je bil preveriti ali je lahko reakcijski čas mera relativne intenzivnosti ravnotežne naloge. Magistrsko delo je imelo naslednje cilje: (1) ugotoviti ponovljivost enostavnega reakcijskega časa na vidni dražljaj med izvedbo iste ravnotežne naloge (...

 • Publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Tručl, Jošt;
  Country: Slovenia

  Biooglje je produkt z velikim deležem aromatskega ogljika, ki nastane ob pirolizi biomase pri apoksičnih ali anoksičnih pogojih in relativno nizkih temperaturah. Na njegovi površini se nahajajo funkcionalne skupine s kisikom, ki doživijo deprotonacijo, in zato delujejo ...

 • Publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Brezovnik, Žiga;
  Country: Slovenia

  Prostori srečanja tekstila s telesom pod obleko so rezultat raziskovanja relacij oblačil in človeka v prostoru. Diplomska naloga oriše prostore, ki se ustvarijo, kadar se telo obleče in sloji oblek med seboj stkejo različne tridimenzionalne tvorbe v relaciji do telesa. ...

 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Marolt, Blaž;
  Country: Slovenia

  V magistrskem delu smo implementirali nevronsko mrežo, sposobno uče-nja z algoritmom vzvratnega razširjanja napake v programirljivem vezju FPGA. Delovanje nevronske mreže smo testirali na razvojni ploščici Zybo podjetja Digilent. Uporabljena razvojna ploščica vsebuje in...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ledinek, Vesna;
  Publisher: V. Ledinek
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu obravnavam tematiko izzivov študentskih družin v času epidemije covid-19, ki so jih izredne razmere na novo izpostavile ali okrepile. Zanima me kako študentske družine doživljajo epidemijo covid-19, kaj opredeljujejo kot izzive in kaj kot nove potrebe,...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Fink, Katja; Jordan, Kaja;
  Country: Slovenia

  Teoretični del diplomskega dela zajema govor in njegove funkcije, razvoj otroškega govora in dejavnike, pomembne za njegov pravilen razvoj. Opredeljena sta predjezikovno in jezikovno obdobje ter stopnje govorno-jezikovnega razvoja. Izpostavljeni so dejavniki, ki vplivaj...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Trček, Samo;
  Publisher: S. Trček
  Country: Slovenia

  Aluminij je zaradi svoje nizke gostote in dobrih mehanskih lastnosti vse bolj uporabljan v industriji. Med obdelavo se pridela veliko odpadnega aluminija, ki ga je smiselno reciklirati. V tem delu smo poskusili optimizirati način reciklaže aluminija, s čim nižjo porabo ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Albreht, Ida;
  Publisher: I. Albreht
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Stergar, Jošt;
  Country: Slovenia

  The goal of the work presented in this thesis was to compare spectroscopic properties of tissues on the macro scale with their underlying microscopic structural properties. Three main objectives that dictate the organization of this thesis were identified. (I) To develo...