Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,478 Research products, page 1 of 148

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Other ORP type
 • SI
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ferk Savec, Vesna;
  Country: Slovenia

  The article focuses on the opportunities and challenges for the use ofICT and innovative teaching methods in Science, Technology, Engineer-ing and Mathematics (STEM) education with regard to teachers’ Tech-nological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Thereby, teach-...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Đukanović, Maja;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Pouk slovenščine v Srbiji ima dolgo tradicijo, ki sega na sam začetek 20. stoletja, ko je bil v študijskem letu 1907/1908 za potrebe knjižnih prevajalcev organiziran prvi tečaj slovenščine na tedanji Visoki šoli v Beogradu. Slovenščina in srbščina sta se razvijali v sku...

 • Open Access English
  Authors: 
  Matci, Dilek Kucuk; Comert, Resul; Avdan, Ugur;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Country: Slovenia

  In this study, we compared the performance of tree-based classification algorithms Random Forest (RF), Rotation Forest (RotF), J48, The Alternating Decision Tree (ADTree), Forest by Penalising Attributes (Forest PA), Logical Analysis of Data Algorithm (LADTree) and Func...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Latković, Ivana;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Glede na sodobne tendence iz širšega družbenega konteksta (od diktata dobičkonosnosti do bolonjske reforme) so v prispevku prikazani nekateri vidiki današnje situacije v slavistiki s posebnim poudarkom na študiju slovenistike. Poleg tega si prispevek prizadeva analizira...

 • Open Access
  Authors: 
  Razpet, Marko;
  Publisher: Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo
  Country: Slovenia

  Jurij Vega je v znanstvenem svetu najbolj znan po svojih logaritemskih tablicah in po izračunu krožne konstante na 136 decimalk. Prve, 7-mestne logaritemske tablice [2] je izdal leta 1783 na Dunaju, samo osem let po zaključku svojih filozofskih študijev na ljubljanskem ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Janda, Pavel; Tepley, Alan J.; Schurman, Jonathan S.; Brabec, Marek; Nagel, Thomas Andrew; Bače, Radek; Begovič, Krešimir; Chaskovskyy, Oleh; Čada, Vojtěch; Dušátko, Martin;
  Publisher: Elsevier
  Country: Slovenia

  Disentangling the importance of developmental vs. environmental drivers of variation in forest biomass is key to predicting the future of forest carbon sequestration. At coarse scales, forest biomass is likely to vary along major climatic and physiographic gradients. Na...

 • Other research product . Other ORP type . 2019 . Embargo End Date: 14 Mar 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Alden, Dorian; Troha, Tinkara; Kirste, Ronny; Mita, Seiji; Guo, Qiang; Hoffmann, Axel; Zgonik, Marko; Collazo, Ramón; Sitar, Zlatko;
  Publisher: American Institute of Physics
  Country: Slovenia

  As an alternative to electrically injected diodes, UV light emission can be obtained via second harmonic generation (SHG). In weakly birefringent materials such as aluminum nitride (AlN), the phase matching of the driving and second harmonic waves can be achieved by the...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Medved, Sergej; Tudor, Eugenia Mariana; Barbu, Marius-Catalin; Young, Timothy M.;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Založba Univerze, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Fležar, Urša; Pičulin, Aleš; Bartol, Matej; Černe, Rok; Stergar, Matija; Krofel, Miha;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Zavod za gozdove Slovenije
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Đukanović, Maja;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Prispevek s primerjalnega stališča obravnava del leksike, s katero zaznamujemo družinske člane ter širše sorodstvo v slovenščini in srbščini kot sorodnih južnoslovanskih jezikih. Poudarek je na (ne)prevedljivosti posameznih pojmov ter iskanju ustreznih prevajalskih reši...