Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,345 research outcomes, page 1 of 135
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Krajnik, Žiga; Ilievski, Enej; Prosen, Tomaž; Pasquier, Vincent;
  Publisher: SciPost Foundation
  Country: Slovenia
  Project: EC | OMNES (694544)

  Weconstruct an integrable lattice model of classical interacting spins in discrete spacetime, representing a discrete-time analogue of the lattice Landau-Lifshitz ferromagnet with uniaxial anisotropy. As an application we use this explicit discrete symplectic integratio...

 • other research product . Other ORP type . 2020 . Embargo End Date: 09 Jun 2021
  Open Access English
  Authors:
  De Lorenzi, G.; Borella, L.; Alborali, G. L.; Prodanov-Radulović, Jasna; Štukelj, Marina; Bellini, Silvia;
  Publisher: British Veterinary Association
  Country: Slovenia

  African swine fever (ASF) is one of the most important diseases in pigs. Since there are no effective vaccines against the virus, farm biosecurity and good farming practices are the only effective tools to prevent the spread of the ASF virus (ASFV) in pig holdings. Henc...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Nika, Elisa; Gusmaroli, Lucia; Ghafourian, Matia; Atanasova, Nataša; Buttiglieri, Gianluigi; Katsou, Evina;
  Publisher: Pergamon Press.
  Country: Slovenia

  ater has been pushed into a linear model, which is increasingly acknowledged of causing cumulativeemissions of pollutants, waste stocks, and impacting on the irreversible deterioration of water and otherresources. Moving towards a circular model in the water sector, the...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ostromęcka-Frączak, Bożena; Bednarska, Katarzyna;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Prispevek govori o študiju slovenščine na Univerzi v Lodžu. Avtorici predstavljata zgodovino loške slovenistike, študente in sodelavce. Prikazujeta tudi vlogo loškega znanstvenega središča v razvoju slovenistike na področju književnosti, jezikoslovja in kulture. The pap...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Šuntajs, Jan; Bonča, Janez; Prosen, Tomaž; Vidmar, Lev;
  Publisher: American Physical Society
  Country: Slovenia
  Project: EC | OMNES (694544)

  Characterizing states of matter through the lens of their ergodic properties is a fascinating new direction of research. In the quantum realm, the many-body localization (MBL) was proposed to be the paradigmatic ergodicity breaking phenomenon, which extends the concept ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Snoj, Marko;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  V članku so predstavljene tri plasti slovenskih zemljepisnih imen, kot se pokažejo v luči etimologije. Najstarejša plast je substratna, predslovanska, najbolj razčlenjena in najobsežnejša je avtohtona, slovenska plast, tretja pa je adstratna in superstratna, ki vključuj...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mošmondor, Blaž;
  Country: Slovenia

  Geotermalna energija prihaja iz vroče notranjosti Zemlje, ki ostaja vroča še od svojega nastanka, deloma se dodatno ogreva zaradi poteka jedrskih reakcij v njenem središču. Izkoriščanje obnovljivih virov energije postaja v današnjem svetu vedno pomembneje, saj je uporab...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Gornik Bučar, Dominika; Prislan, Peter; Smolnikar, Pavel; Stare, Darja; Krajnc, Nike; Gospodarič, Bojan;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Na laboratorijski peletirni napravi smo izdelali pelete iz petih izbranih tujerodnih invazivnih drevesnih vrst, ki rastejo na območju Slovenije in sicer: divjega kostanja (Aesculus hippocastanum), amerikanskega javora (Acer negundo), robinije (Robinia pseudoacacia), trn...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Verč, Jurij;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Prispevek želi predstaviti ideologijo kot nekaj vselej prisotnega v jeziku in kulturi. Ideologijo kot sistem pravil, prepričanj in ne nazadnje predsodkov lahko razumemo kot nujni segment, spreminjajočo se platformo vsakršne kulture,ki je v svoji dinamičnosti podvržena t...

 • other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Šuligoj, Ariana; Stražar, Klemen; Kralj-Iglič, Veronika;
  Publisher: Zdravstvena fakulteta, = Faculty of Health Sciences
  Country: Slovenia

  We determined biomechanical parameters (magnitude of the resultant hip force, its inclination with respect to the vertical, contact hip stress, position of the stress pole, size of the load bearing area, functional angle of the load bearing area and stress gradient inde...

1,345 research outcomes, page 1 of 135