Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
73,155 Research products, page 1 of 7,316

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • 2018-2022
 • SI

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Hribar Lemovec, Ana;
  Country: Slovenia

  V magistrskem delu se posvetim pojmu matrica v aktualni grafični produkciji. Že dalj časa je namreč mogoče opaziti vprašanje na področju grafične umetnosti, in sicer kaj se dogaja s sodobno matrico in kaj to pomeni za sodobna grafična dela. Magistrsko delo je močno pove...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Frančeškin, Lala;
  Country: Slovenia

  Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. V prvem poglavju teoretičnega dela so predstavljene: kratka sodobna pravljica s svojimi značilnostmi na podlagi teorije Marjane Kobe, zgodovina slikanice ter klasifikacija slikanice ko...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Kropec, Nika;
  Country: Slovenia

  Magistrska diplomska naloga se osredotoča na možnosti alternativnega reševanja sporov v zavarovalništvu in tako opisuje postopka arbitražnega reševanja sporov pred Arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d. d. in pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, me...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Firm, Dejan;
  Publisher: D. Firm
  Country: Slovenia

  V raziskavi smo proučevali potek sukcesije v altimontanskih mešanih in subalpinskih macesnovih gozdovih v slovenskih Alpah, s poudarkom na pojasnjevanju ekoloških mehanizmov, ki omogočajo uveljavitev macesna (Larix decidua Mill.). Potek gozdnih sukcesij smo ovrednotili ...

 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Koščak, Nandino;
  Publisher: N. Koščak
  Country: Slovenia

  S hitrim napredkom, prihodom novih tehnologij in širjenjem ponudb storitev v turizmu, hotelski objekti hitro postanejo zastareli. Za uspeh in sledenje konkurenci ter vzdrževanjem nivoja kakovosti ponudb, se zato slednji pogosto odločajo za rekonstrukcije, renovacije in ...

 • Publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Jeretina, Anita;
  Publisher: A. Jeretina
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Černe, Senka;
  Publisher: S. Černe
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Popovič, Ana Veronika;
  Country: Slovenia

  Staranje prebivalstva je pogost pojav v razvitih državah, tudi v Sloveniji. Vse več je starejših, ki imajo kot posebna skupina prebivalcev določene značilnosti, specifične zanje. Teh se je potrebno zavedati ob pripravi dokumentov za razvoj na državni ali lokalni ravni i...

 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Turk, Jože;
  Country: Slovenia

  Reja krav dojilj sodi med ekonomsko manj učinkovite kmetijske panoge, zato smo si z nalogo zadali cilj, da bi podrobneje obdelali vsa tista področja, s katerimi bi izboljšali gospodarnost reje. Tako smo večji poudarek namenili izbiri pasem, prehrani in načinu reje. Ob p...

 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  BAMBIČ, JAKOB;
  Country: Slovenia

  V diplomski nalogi opisujemo proceduralno generacijo terena, izvor, definicijo ter manipulacije Perlinovega šuma in uporabljeno programsko opremo - igralni pogon Unity. Opisujemo postopke, s katerimi smo optimizirali delovanje projekta. S ponovno uporabo delov terena te...