Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
97 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Mirza Čaušević;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Faculty of law University of Split

  Prilikom čitanja samog naslova članka, nužno je istaknuti ulogu i značaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, najvažnije nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Shodno tome, po logici razmišljanja, jasno se može zaklj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Article . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Selman Repišti;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Cilj rada je identificiranje kriminalnih aktivnosti tipičnih za ‘’bijele ovratnike’’, uz sociodemografska i psihološka obilježja ove grupe zaposlenika-počinitelja. Pregledom literature i statističkih podataka, utvrđeno je da su počinitelji ove vrste obično: oženjeni muš...

 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Haris Halilović;
  Publisher: International Criminalistic Association

  U radu se razmatraju procesna pravila konvalidacije “nezakonito” prikupljenih dokaza u dokaze dopustive za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku. Opće pravilo o nedopustivosti nezakonito pribavljenih dokaza za ocjenu i utvrđivanje činjenica u kazn...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Adelaida Grabovica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Narcisa Rastoder;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ismet Ovčina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  The cultural heritage of Bosnia and Herzegovina in all its aspects and in any time or period testifies to the complexity of life on this ground. The paper presents the flow of the written word and creation of the libraries in Bosnia and Herzegovina. We will see that exa...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Adnan Fazlić; Irma Dejklić; Darko Datzer;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Rad inklinira sveobuhvatnom razmatranju teorijsko-empirijskih postulata na kojima se temelji primjena kognitivnog intervjua prilikom provođenja radnje saslušanja svjedoka, uključujući i prepoznavanje osoba kao poseban oblik ove radnje. Osnovne naučne presumpcije nalažu ...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Narcisa Puljek-Bubrić;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Haris Halilović; Azra Adžajlić-Dedović; Muhamed Budimlić;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Pitanje prava žrtava krivičnih djela i njihove zaštite jedno je od središnjih i najvažnijih pitanja svakog razvijenog pravnog sistema. Također je jedan od glavnih segmenata u procesu usklađivanja nacionalnih zakona sa zahtjevima evropskih integracija. U radu se analizir...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ema Mazrak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  This article sets out the results of a study of one of the finest manuscripts of mediaeval Bosnia – Hval’s Miscellany, conducted in the University Library in Bologna. A synthetizing overview of studies to date and comparative analysis of the original and facsimile editi...

  Add to ORCIDorcid
97 research outcomes, page 1 of 10