Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Emina Kešan Tolomanoski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Rad predstavlja jedan osvrt šta to zapravo podrazumijeva obrazovanje i da li okvir obrazovanja ovakvog kakvo jeste doprinosi pojedincu ili sistemu. Koliko smo to taoci vladajućeg ekonomsko-političkog sistema u kojem obrazovanje podliježe modelu poduzetništva gdje je pro...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Pezdevšek Malovrh, Špela;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Alma Mešić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) i njena raznolika primjena uvjetovala je promjene i u obrazovnom procesu. Sve je učestalija pojava sistema za učenje na daljinu s ciljem da se tradicionalni način realiziranja nastave dopuni elektronskim učenjem. No ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Denis Pijetlović;

  Rad je baziran na način da se bavi utvrđivanjem da li je saobraćajna nezgoda namještena - fingirana, ali prevashodno da na osnovu kriminalističkih metoda i operativno taktičkih i tehničkih metoda utvrdi da li se saobraćajna nezgoda stvarno dogodila, ili je događaj unapr...

 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Džejla Khattab;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Tehnološki napredak i promjene koje je društvo posljedično doživjelo, na biblioteke djeluju revolucionarno. Ipak, percepcija biblioteka ostaje duboko ukorijenjena u prošlosti bez obzira na snažan društveni, kognitivni i emocionalni razvoj pojedinca u okruženju koje je d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Šarkinović - Kose, Hana;

  U radu se analizira ustavno sudstvo u Evropi, njegov istorijat, vrste i karakteristike kroz jednovjekovni period. Ustavno sudstvo se razvilo kroz nadzor ustavnosti zakona, zatim kontrolu ustavnosti propisa, koja može biti akcesorna i apstraktna, gdje odluke djeluju ergo...

 • publication . Other literature type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Orlić, Suad; Karović, Sadmir;

  Kockanje kao društvena devijacija postaje sve aktuelniji problem u današnjem svijetu konzumerizma i poremećenih društvenih vrijednosti. Kao društvena devijacija svojom masovnošču prijeti da preraste u vodeću ovisnost koja bi vodila u razne oblike kažnjivog ponašanja. Ta...

 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Samir Lemes;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Ovaj rad daje osvrt na stanje standardizacije u oblasti informacijske i bibliotečke djelatnosti u Bosni i Hercegovini, kroz rad dva tehnička komiteta Instituta za standardizaciju BiH. Informatizacija društva, kakva je opisana u strateškim dokumentima iz prethodne deceni...

  Add to ORCIDorcid
8 research outcomes, page 1 of 1