Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
100 Research products, page 1 of 10

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Bosnian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Mirza Čaušević;
  Publisher: Faculty of law University of Split
  Country: Croatia

  When reading the article’s title, it is important to emphasize the role and importance of the Institution of the Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, the most important national institution for the protection of human rights and fundamental freedoms. Co...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Haris Halilović;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  U radu se razmatraju procesna pravila konvalidacije “nezakonito” prikupljenih dokaza u dokaze dopustive za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku. Opće pravilo o nedopustivosti nezakonito pribavljenih dokaza za ocjenu i utvrđivanje činjenica u kazn...

 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Adelaida Grabovica;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ljubešić, Nikola;
  Publisher: Jožef Stefan Institute

  The BERTić-data text collection contains more than 8 billion tokens of mostly web-crawled text written in Bosnian, Croatian, Montenegrin or Serbian. The collection was used to train the BERTić transformer model (https://huggingface.co/classla/bcms-bertic). The data cons...

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Sahadžić, Maja;
  Country: Belgium
 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ismet Ovčina;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The cultural heritage of Bosnia and Herzegovina in all its aspects and in any time or period testifies to the complexity of life on this ground. The paper presents the flow of the written word and creation of the libraries in Bosnia and Herzegovina. We will see that exa...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Haris Halilović; Azra Adžajlić-Dedović; Muhamed Budimlić;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  Pitanje prava žrtava krivičnih djela i njihove zaštite jedno je od središnjih i najvažnijih pitanja svakog razvijenog pravnog sistema. Također je jedan od glavnih segmenata u procesu usklađivanja nacionalnih zakona sa zahtjevima evropskih integracija. U radu se analizir...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ernis Šljivo;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The article deals with gifted items that the citizens of Sarajevo and other cities of Bosnia and Herzegovina have given to the Department of Ethnology of the National Museum of Bosnia and Herzegovina for the last twelve years. The items that were gifted have largely con...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Adnan Fazlić; Irma Dejklić; Darko Datzer;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  Rad inklinira sveobuhvatnom razmatranju teorijsko-empirijskih postulata na kojima se temelji primjena kognitivnog intervjua prilikom provođenja radnje saslušanja svjedoka, uključujući i prepoznavanje osoba kao poseban oblik ove radnje. Osnovne naučne presumpcije nalažu ...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ćatić-Kajtazović, Elvira; Mirela, Mirela; Mahić, Sanel;
  Country: Croatia

  Istraživanje je provedeno na uzorku nezaposlenih osoba evidentiranih u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Glavni ciljevi istraživanja bili su: 1. otkriti samoprocjenu uspješnosti rada pod stresom ili pritiskom, suočavanja s neočekivanim izazovima ...