Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,721 Research products, page 1 of 173

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Report
 • SI

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Thissen, Frans;
  Publisher: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  Country: Slovenia

  The quality of life in Dutch rural communities is high in comparison with urban communities in the Netherlands because of the residential quality of villages, the mobility of the inhabitants and the strong commitment by the inhabitants to the local society. However, tod...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Starc, Maja;
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  Country: Slovenia

  Motiv identitete, predvsem obmejne identitete, ima v romanih pisatelja Fulvia Tomizze pomembno mesto, saj mu kot pisatelju meje, kot se je sam imenoval, predstavlja rdečo nit v življenju in delu na literarnem področju. V romanih Prijateljstvo in Frančiška se zaradi njeg...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Jakšić Ivačič, Živa; Kadunc, Barbara; Mlakar, Špela; Schmid, Špela;
  Publisher: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
  Country: Slovenia

  Konvencija o pravicah invalidov zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Namen prispevka je evalvirati proces prirejanja Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko s poudarkom na udeležbi lektorjev z motnjami v du...

 • Publication . Report . 2018
  Open Access English
  Authors: 
  Prostor, Jerneja;
  Publisher: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za ekonomsko analizo prava
  Country: Slovenia

  In recent years, the presence of certain assets, e.g. shares, immovable property or business shares, the owner or the holder of which no longer exists, can be identified in business practice. When the holder ceases to exist, he loses his legal personality and thus the a...

 • Open Access English
  Authors: 
  Lavrenčič, Marko; Brank, Boštjan;
  Publisher: Springer Nature
  Country: Slovenia

  We compare three nearly optimal quadrilateral finite elements for geometrically exact inextensible-director shell model. Two of them are revisited and one is novel. The assumed natural strain (ANS) element of Ko et al. (Comput Struct 185:1-14, 2017) shows low sensitivit...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Zadnik, Vesna; Žagar, Tina; Škrlec, Frančiška; Lokar, Katarina; Čampa, Agata;
  Publisher: Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka
  Country: Slovenia
 • Publication . Report . 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Gurinskaya, Anna;
  Publisher: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola
  Country: Slovenia

  Purpose: The article explores the process of gradual legislative encroachment on the constitutional right to be tried by jury in Russia that had started in 2008 when offenders accused of committing terrorist crimes were denied the right to opt for the jury. The objectiv...

 • Open Access English
  Authors: 
  Sukač, Roman;
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Metsmägi, Iris;
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  Country: Slovenia

  Estonian Etymological Dictionary being compiled at the Institute of the Estonian Language. A limited number of dialect words will be included in the headword list of the dictionary. Dialect data may be vital for etymologization as well. In the case of genuine words and ...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ivajnšič, Danijel; Novak, Tjaša;
  Publisher: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  Country: Slovenia

  Prometna dostopnost je eden od pomembnih dejavnikov za gospodarski razvoj določenega območja. Ustrezna prometna infrastruktura skupaj s prometno politiko naj bi nudila ustrezne pogoje za prometno pretočnost in varnost v prometu ter zmanjševala negativne vplive prometa n...