Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
94 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ismet Ovčina;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Adnan Fazlić; Irma Deljkić;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukaza...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Halid Bulić;
  Publisher: Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka

  U radu se govori o prilozima koji mogu vršiti ulogu uvođenja zavisne klauze u sastav složene rečenice (gdje, kad, kako, odakle, dokle, kamo...). U prvom dijelu rada prikazuje se kako je odnos priloga i veznika predstavljen u gramatičkoj literaturi i značajnijim rječnici...

 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Adnan Tulić; Nedim Seferović;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law

  Razumijevanje i dokazivanje psihičkog odnosa počinitelja krivičnih djela, kod kojih se kao počinitelj javlja službena ili odgovorna osoba, prema tim djelima predstavlja, prvenstveno za tužilaštva, vjerojatno najveći izazov. Umišljaj, kao fokalna tačka krivičnopravnog si...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Edin Čolaković;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Porezna utaja je svjesna nezakonita kriminalna aktivnost koja se javlja u tradicionalnom obliku, a razvojem globalnih odnosa u svijetu poprima oblike organiziranog kriminala i spada u teška kaznena djela. Kazneno djelo porezne utaje predstavlja globalni fenomen i sveras...

 • Sa��etak Pravo na poslovnu sposobnost je temeljno ljudsko pravo zasnovano na principu da svaka punoljetna osoba u okviru pravnog sistema bude priznata i da stjecanjem poslovne sposobnosti postane subjekt prava. Stoga, mogu��nost oduzimanja ili ograni��enja poslovne spos...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Niš ević , Maja;
  Project: EC | INVITE (754345)
 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Emina Adilović;

  The aim of this paper is to examine the possibilities and scope of the participatory model of BIH libraries in the period of self-governing socialism for the purpose of rethinking the way of doing business and relations with library users through a new, participatory ap...

 • publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Emina Kešan Tolomanoski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Rad predstavlja jedan osvrt šta to zapravo podrazumijeva obrazovanje i da li okvir obrazovanja ovakvog kakvo jeste doprinosi pojedincu ili sistemu. Koliko smo to taoci vladajućeg ekonomsko-političkog sistema u kojem obrazovanje podliježe modelu poduzetništva gdje je pro...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Edina Bečić;

  U radu se definira odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti. Razmatraju se osnovne karakteristike i načela disciplinske odgovornosti. S obzirom da su državni službenici ključna komponenta službeničkog sistema i da su značajna pretpostavka za stalno, ...

94 research outcomes, page 1 of 10