Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
37,819 research outcomes, page 1 of 3,782
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ostrež, Aljaž;

  V delu diplomskega seminarja obravnavamo matrične potence in zaporedja matričnih potenc. Sprva navedemo motivacijska zgleda in naredimo pregled pojmov iz linearne algebre, potrebnih za razumevanje besedila. Nato pogledamo matrične polinome in funkcije ter navedemo nekaj...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Lovrec, Natalija;
  Publisher: N. Lovrenc
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Medved, Teja;

  V diplomskem delu obravnavam občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice v vrtcu. V teoretičnem delu predstavim definicijo čustev in njihovo delitev na temeljna in kompleksna ter prijetna in neprijetna. Navedem in opišem tudi načine, s katerimi svoja čustva nadzoruj...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sajovic, Peter;
  Publisher: P. Sajovic

  V magistrski nalogi je predstavljena tematika razvoja novega zavornega pedala, katerega bi v velikih serijah štancali s progresivnim preoblikovalnim orodjem. Obravnavana je zasnova prototipnega preoblikovalnega orodja s postopkom izdelave metodnega plana in konstruiranj...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Perhaj, Jan;
  Publisher: J. Perhaj

  V magistrskem delu obravnavamo vpliv enostranskega prezračevanja na hlajenje prostora v nestanovanjski stavbi. V sodobnih javnih stavbah je raba končne energije za hlajenje izrazita. Za povečanje energijske učinkovitosti stavb je zato hlajenje z naravnim prezračevanjem ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  STOPAR, NEJC;

  JSON je strukturirani podatkovni format, ki se uporablja za izmenjavo podatkov med strežnikom in odjemalcem ter v podatkovnih bazah. Format je drevesno strukturiran, lahko razumljiv človeku in berljiv računalniku. Zaradi takšne strukture je iskanje podatkov zelo enostav...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rožman, Manca;
  Publisher: M. Rožman
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krklec, David;
  Publisher: D. Krklec
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zabukovec, Alenka;
  Publisher: A. Zabukovec
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Markelj, Nina;

  V diplomskem delu je predstavljen potek oblikovne prenove revije Geomix. Geomix je revija, ki jo od leta 1994 ureja, oblikuje in izdaja Drusˇtvo mladih geografov Slovenije (DMGS). Namenjena je vsem, ki jih profesionalno ali ljubiteljsko zanima podrocˇje geografije. Name...

37,819 research outcomes, page 1 of 3,782