Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
894 Research products, page 1 of 90

 • Publications
 • Research data
 • Report
 • SI
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Lavrenčič, Marko; Brank, Boštjan;
  Publisher: Springer Nature
  Country: Slovenia

  We compare three nearly optimal quadrilateral finite elements for geometrically exact inextensible-director shell model. Two of them are revisited and one is novel. The assumed natural strain (ANS) element of Ko et al. (Comput Struct 185:1-14, 2017) shows low sensitivit...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Winkler, Iztok;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Stanić, Andjelka; Brank, Boštjan; Brancherie, Delphine;
  Publisher: Elsevier Ltd.
  Country: Slovenia

  We derive a finite element formulation for modelling fracture in 2d quasi-brittle solids. The kinematics of isoparametric quadrilateral is enriched by strong discontinuity in displacements in order to capture the discrete crack opening and sliding. To describe both the ...

 • Publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Toš, Niko; Kurdija, Slavko; Kovačič, Matej; Falle Zorman, Rebeka; Vovk, Tina; Broder, Živa;
  Publisher: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Rebula, Edvard; Košir, Boštjan;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Jakšić Ivačič, Živa; Kadunc, Barbara; Mlakar, Špela; Schmid, Špela;
  Publisher: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
  Country: Slovenia

  Konvencija o pravicah invalidov zahteva, da so vse informacije dostopne invalidom v njim razumljivi obliki. Namen prispevka je evalvirati proces prirejanja Ustave Republike Slovenije v lahko berljivo in razumljivo obliko s poudarkom na udeležbi lektorjev z motnjami v du...

 • Publication . Report . 2021 . Embargo End Date: 13 Feb 2024
  Embargo English
  Authors: 
  Tekavec, Jernej; Čeh, Marjan; Lisec, Anka;
  Publisher: Published for the Directorate of Overseas Surveys
  Country: Slovenia

  This paper presents a 3D cadastral data model for buildings. A review of the relevant research shows that a common concept in the 3D cadastre domain is using the legal building unit, i.e. real property unit, as the core modelling unit. Alternatively, this study proposes...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Oven, Primož; Poljanšek, Ida; Vek, Viljem;
  Country: Slovenia
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Burgar Kuželički, Dan; Krajčič, Darij;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
  Country: Slovenia

  Slovenija je morala z vstopom v EU leta 2004 določiti posebna varstvena območja in jih vključiti v evropsko omrežje območij Natura 2000. Območja Natura 2000 so se z namenom ohranjanja stanja v naravi vključila v obstoječe gozdnogospodarske načrte, ki so tako pridobili s...

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Furlan, Franci; Winkler, Iztok;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
  Country: Slovenia

  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb se postopoma stabilizira. Povečuje secelotni prihodek od prodaje. Letos panoga spet izkazuje dobiček, realno se je povečala dodana vrednost, močno je porasel izvoz. Stroški plač in amortizacije so se letos realno povečali, prav t...