Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
9,760 research outcomes, page 1 of 976
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖZDOĞAN, Nizamettin; SEFERCİK, Umut Güneş; KILINÇ, Yağmur; ÇALIŞKAN, Emine; ATALAY, Can;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Osman SAĞDIÇ

  In this study, the water quality of Aydınlar (Gülüç) Stream, which is used for irrigation, has been examined in terms of physico-chemical parameters and comparative evaluations were realized with spectral analysis of unmanned aerial vehicle (UAV) data. Within the scope ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2021
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Akçay, Ayça;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  The awareness and sensibility for the protection and sustainability of the cultural heritage can be gained by introducing, exhibiting and informing the artefacts to the society. The success in exhibiting the assets turns the exhibitions into an educational organization....

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  AYDIN GÜRLER, Sümeyye; BAYKARA, Oktay;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cumhuriyet Üniversitesi

  In order to train qualified teachers, arrangements should be made in the undergraduate curriculum of teacher training institutions in accordance with the requirements of the recent times. For this purpose, the courses and content of 25 undergraduate programs have been a...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YILMAZ, Fatma Özlem; ERİŞEN, Mehmet Akif; AYDAMAK, Muhammed Yusuf;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Seda UYAR

  Kıt ekonomik kaynakların varlığında kaynakların amaca yönelik olarak verimli ve etkili kullanılması oldukça önem arz etmektedir. Kaynakların verimli ve etkili kullanımı ise ancak bilgiye dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bu durum ise finansal okuryazarlık kavramını ön pl...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  POLAT, Özgül; AKAY, Dicle; AYDIN, Ebru;
  Publisher: Milli Eğitim Bakanlığı

  Beynin erken çocukluk yıllarında çevreye kolaylıkla uyum sağlama becerisine nöroplastisite denilmektedir. Okul öncesi dönem ise; nöroplastisite açısından oldukça kritik bir dönem olarak görülmektedir. Okul öncesi dönemde beyin, çevredeki uyaranlara karşı oldukça duyarlı...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Elçi, İsmail Hakkı;
  Publisher: İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

  ABD Seçim Sistemi ve 2020 Başkanlık Seçimleri

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ARSU, Talip;
  Publisher: Bitlis Eren Üniversitesi

  2019 yılının sonlarında ortaya çıkıp kısa sürede dünyanın hemen hemen tamamını etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, ülkeleri hem ekonomik hem de sosyal açıdan zor bir duruma sokmuştur. Ülkelerin pandemi ile mücadelede en önemli silahları mevcut sağlık altyapıları ve n...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  AKKAYA, Tolga;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Yildirim Beyazit University

  Bu çalışmada konkordatonun tasarrufun iptali davasına etkisi incelenmiştir. Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflâs Kanununda düzenlenen iptal sebeplerinden birinin var olması halinde, alacaklılar tarafından, borçlu ve lehine tasarruf yapılan üçüncü kişiye karşı açılır ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YILDIRIM ÖZTÜRK, Elif Nur; UYAR, Mehmet; ÖZTÜRK, Mustafa; ŞAHİN, Tahir Kemal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bülent Ecevit Üniversitesi

  Bu çalışmada üçüncü basamak bir hastane acil servisinde çalışan sağlık çalışanlarının lateks alerjisi ve el egzeması sıklıklarının belirlenmesi ve el egzeması ile ilişkili olabilecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel türdedir. Acil serviste gör...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YILMAZ, Hülya; KAYMAKÇI, Turgay;
  Publisher: Hüzeyfe Süleyman ARSLAN

  Bu çalışmanın amacı, liselerde eğitim alan öğrencilerin finans ile ilgili konulardaki bilinç düzeylerini tespit etmek ve bu öğrencilerin finansal konulardaki bilinç düzeyinin hayattaki bazı finansal davranışlarıyla aynı doğrultuda gelişip gelişmediğini görmeye çalışmakt...

9,760 research outcomes, page 1 of 976