Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
865 research outcomes, page 1 of 87
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tan Mine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  .

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ENÇ, Mitat;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  .

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DUNN, Rita; BEUDURY, Jefery S.; KLAVAS, Angela; BABADOĞAN, Cem;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Son on yıllık zaman diliminde, altmıştan fazla üniversitede öğrenme stilleri üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu incelemeler, öğrenci başarısına yönelik çevresel, duygusal, toplumsal, psikolojik ve bilişsel yönelimler hakkında yararlı bulgular ortaya koymuştur....

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜRKAN, Tanju;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Eğitimle ilgili alt ve üst yapı, öğeleri ve bu öğelerin yarattığı ihtiyaçların karşılanma durumu, eğitim süreçlerinin niteliğini tayin eder. Bunun karşıtı da doğrudur ; eğitim süreçlerinin niteliği, bireyin davranışları yoluyla toplum dokusunu etkiler. Toplumsal dokuyu ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  UYSAL, Şefik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  .

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İnci SAN;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  .

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ETKİN, Suut Kemal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  .

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1999
  Open Access Turkish
  Authors:
  İNAL, Kemal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Bu makalede, Osmanlıdan günümüzedinin eğitim üzerindeki etkileri, tarihsel bir perspektif içinde incelenmekte,konuya ilişkin çeşitli çıkarımlarda bulunulmaktadır. İktisadi, siyasal vebilimsel alanlarda gerçekleşen değişimlerin dinin eğitim üzerindeki etkilerinisüreç içe...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  KISAKÜREK, Mehmet Ali;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  .

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  DUMAN, Ahmet;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Bu çalışmada önce Norveç hakkında genel bilgiler verildikten soma Norveç’in eğitim sistemi genel hatları ile kabaca tanıtılmıştır. Daha sonra Norveç’teki halk eğitimi çalışmaları tarihsel gelişim, yasal düzenlemeler, örgütlenme yapısı ve yönetim, programlar ve içerik ve...

  Add to ORCID
865 research outcomes, page 1 of 87