Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
803 research outcomes, page 1 of 81
 • publication . Article . 1992
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞENAY, Taner;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Bugüne kadar sözü ve bestesiyle özellikle çocuklar için hazırlanmış bir çocuk musikîsi repertuarımız maalesef oluşmamıştır. Durum, çocuk ila­hîleri bakımından da böyledir. Bu yazıda bir çocuk ilâhisinin hangi özel­likleri taşıması gerektiği anlatılmaya çalışılmış ve son...

 • publication . Article . 1987
  Open Access Turkish
  Authors:
  BULUT, Ahmet;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahin, Şener;
  Publisher: Bursa Uludağ University

  Funnyanecdotes about obscene topics and pornographic depictions have been made themost obvious themes of classical Arab humor by an ill-mannered staff interestedin such narrations. Ebû İshâk el-Medînî’s humorous products that entertainedMuslim intellectuals in Medieval ...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜLER, İsmail;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Dil öğretimi alanında süre giden araştırmalar yapılmaktadır. İnsanoğlu birçok konuda olduğu gibi bu konuya da son noktayı koymamıştır. Klasik gramer temelli öğretim yöntemlerine tepki olarak geçtiğimiz yüzyıl ortalarında ileri sürülen yeni yöntemler de günümüzde eleştir...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Turkish
  Authors:
  KILAVUZ, Ulvi Murat;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Küreselleşme, dünyada günümüzdeki siyasî, kültürel, ekonomik vb. süreçleri anlama ve anlamlandırma noktasında anahtar kavramlardan birisidir. Bu kısaca, bilgi, eşya, sermaye ve insanların, politik ve ekonomik sınırları aşan akışını ifade eder. Bugün kullanıldığı anlamda...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Koloğlu, Orhan Şener;
  Publisher: Bursa Uludağ University

  Ebû Ali el-Cübbâî sonrası Mu‘tezile içerisinde ortaya çıkan önemli olaylardan biri de Behşemiyye-İhşîdiyye çekişmesidir. Çekişmenin görünen sebebi doktrinel ihtilaflar olsa da esas sebep Basra Mu‘ezilesi içerisindeki liderlik mücadelesidir. İhtilafı başlatan kişi Muhamm...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Musayev, İslam;
  Publisher: Bursa Uludağ University

  Religious Life and Religious Education in Azerbaijan Family In this study which is a field research, it is sought to answer the question of how the religious condition and religious education is in an Azerbaijan family after the liberation. Azerbaijan people, who were u...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  AYDINLI, Yaşar;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Fârâbî’nin“el-Fusûlu’l-Hamse” adlı çalışması, mantık öğrenimine başlamak için gerekliolan temel bilgileri içermektedir. Beş bölümden oluşan risale, genel ve teknikkullanımları çerçevesinde lafızlar konusunu kısaca ele alan bölümlebaşlamaktadır. İkinci bölümde, bir kıyas...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Turkish
  Authors:
  HOMERIN, Th. Emil;
  Publisher: Bursa Uludağ University
 • publication . Article . 1993
  Open Access Turkish
  Authors:
  KAZANCI, A. Lütfi;
  Publisher: Bursa Uludağ University
803 research outcomes, page 1 of 81