Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,147 research outcomes, page 1 of 115
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bade Vardarli; Amal Khatib; Sevgi Uygur; Mesut Gönültaş;
  Persistent Identifiers

  Suriye’deyaşanan siyasi ve ekonomik sorunların bir sonucu olarak; Suriyeli vatandaşlarkendi ülkelerinden göç etmiş ve yaşamlarını sürdürmek amacıyla farklı ülkeleresığınmışlardır. Bu ülkeler arasında Türkiye ve Almanya da yer almaktadır.Türkiye, komşusu Suriye’de baş gö...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  DEMİR, İlkay;
  Publisher: Özel Akademi

  Bu çalışma ile üniversite öğrencileri arasında yaşam doyumu ile kimlik işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışma kimlik işlevlerinin yaşam doyumunu yordamada ne derecede etkili olduğunu incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın katılım...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  DEMİRTAŞ, Zülfü;
  Publisher: Özel Akademi

  Öz Bu makale alan yazın taraması modelindedir. Makalede hizmet içi eğitim, hizmet içi eğitimin gerekliliği, önemi, amaçları, denetim ve denetimin bir hizmet içi eğitim aracı olarak kullanılmasına yönelik olarak alan yazın taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığı...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülizar Akkuş; Gürkan Çalişkan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Özel Akademi

  Bu arastirmada Kastamonu ilinde bulunan turizm isletmelerinin destinasyon pazarlama faaliyetleri icerisinde sosyal musteri iliskileri yonetiminin durumunu saptamak amaclanmistir. Arastirmada nitel bir tasarim benimsenmis ve yapilandirilmis gorusme formu araciligiyla top...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜNDÜZ, A.yılmaz;
  Publisher: Özel Akademi

  Küreselleşmeyle birlikte ulusların birbirlerine karşılıklı bağımlılıkları artmış, ekonomik faaliyetler büyük ölçüde uluslararası etkileşim alanına girmiştir. Ülkelerin diğer ülkelerdeki gelişmelerden bağımsız ve soyutlanmış olarak etkin ekonomi politikaları uygulamaları...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  TARCAN, Yrd.Doç.Dr.Ahmet;
  Publisher: Özel Akademi

  İnternet doğduğu günden bu yana İngilizcenin hakim olduğu bir dünyadır. Son yıllarda diğer dillerinde katılımıyla sanal dünya çok dillilikle tanışmıştır. Makalede sanal dünyada dillerin kullanılma oranını tespit edilmeye çalışılmıştır. Örneğin kaç milyon kişi interneti ...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  M Cengiz Yildiz; Erol Koçoğlu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Özel Akademi

  Social studies is a course that contains acquisitions related to different disciplines and gains in a prepared program with its wide field design, also taking into account the readiness development level of students while conveying information to them. These different a...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÖNER, Ümmühan; KINACI, Müşerref Kübra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cahit AYDEMİR

  Aimed to determine social studies teachers’ views on the skill of using evidence, the study employed the phenomenology design, one of the qualitative research designs. The study group consisted of a total of 20 social studies teachers, 9 female and 11 male, who were wor...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  SAMUR, Hakan;
  Publisher: Özel Akademi

  Avrupa Birliği’nin son yıllarda üzerinde durduğu stratejik politika araçlarından bir tanesi; Akdeniz çevresinde, Doğu Avrupa’da ve Güney Kafkaslarda kendisine komşu ya da yakın durumdaki devletlerle kapsamlı ortaklık ve işbirliğini öngören yeni Avrupa Komşuluk Politikas...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  ARI, Gökhan; KERAY, Betül;
  Publisher: Özel Akademi

  Öz Bu çalışmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin sık kullanılan noktalama işaretlerini doğru uygulayabilme düzeyini belirlemektir. Çalışma yedi noktalama işaretinin (nokta, iki nokta, üç nokta, noktalı virgül, virgül, soru işareti, ünlem) uygulanmasıyla ilgili ayrı...

1,147 research outcomes, page 1 of 115