Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,457 research outcomes, page 1 of 146
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bulut Koçabaş, Buket;
  Publisher: Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Endüstriyel gelişim sonucunda çevresel problemlerin artışı kabul edilebilir bir gerçektir. En büyük problemlerden birini de tekstil atık sularındaki boyar maddeler oluşturmaktadır. Bu çalışma ile yumurta kabuğu-kitosan modifiye ürünü (YKKMÜ) üzerine Brilliant Blue R (BB...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Küyükoğlu, Mustafa;
  Publisher: Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Nanoteknoloji son yıllarda bilim insanlarınının dikkatini oldukça fazla çekmiş ve birçok alanda kullanılmaktadır. Tanecikler nano boyutta sentezlendiği için birim hacimde kapladıkları yüzey alanları artmış ve bu durum partiküllerin uygulama alanlarının genişlemesini sağ...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Selami Özsoy; Nuran Kandaz Gelen; Nurgül Tezcan Kandaş; Mustafa Ertan Tabuk; Levent Görün; Aysun Afat;

  research Bu araştırmanın amacı, lise ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin spor medyasını izleme ve bahis oyunu oynama alışkanlıklarının belirlenmesidir. Bolu ve Sakarya’da genel lise, Anadolu lisesi ve meslek liselerinde öğrenim gören 554 öğrenci ile Abant İzze...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alkan, Reha Metin;

  research Günümüzde nüfus artışı, göç, hızlı kentleşme, beraberinde yeni kamu hizmet gereksinimlerini ortaya çıkarmakta, bu çerçevede eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok kamu hizmet binası, yollar, parklar vs. gibi sosyal donatıların yapılması gerekmektedir. Bu pr...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ömür Demirer; Eyyüp Ensari Şahin; Hacer Ölçer; Recep Çakar; Harun Kisacik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Hitit Üniversitesi

  Asgari ücrette 2016 Ocak ayı itibariyle %30 oranında (rutin artışların çok üstünde) bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu bu artışın ekonomiye ve işletmelere nasıl yansıyacağı ise tartışma konusu olmuştur. Çalışmamız kapsamında, asgari ücretin bu anormal artışının Çorum...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülçin Güler Şimşek; Serpil Oguztuzun; Busra Bozer; Murat Kilic; Arzu Kaya Kocdogan; Pınar Kaygın; Nurdan Gürbüz; Hakan Buluş;
  Persistent Identifiers

  Bu çalışmada, 40 gastrik kanser hastasında, tümörlü ve tümör periferinde bulunan normal dokularında sitokrom P450 1A1 (CYP1A1), CYPB1, CYP2E1 ve glutatyon S-transferaz P1 (GSTP1), GSTT1, GSTO1, GSTK1 izozimlerinin immünohis¬tokimyasal boyanma özellikleri araştırılmıştır...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Taş, Mediha;
  Publisher: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Ortaköy ilçe halkının tüketim ve israf ile alakalı görüş ve düşüncelerinin ele alındığı bu çalışmanın temel amacı: İlçe halkının gündelik yaşantısında tüketim ve israf yapmalarına sebep olan faktörleri ve ihtiyaç olgusunun bu faktörler içindeki yerini belirlemek ve dini...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bozkurt, Birgül;
  Publisher: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İçinde bulunduğumuz çağ küreselleşme çağıdır. Bu bağlamda küreselleşme tüm dünyayı siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak etkilemektedir. Öyle ki herhangi bir ülkede meydana gelen bir olay diğer ülkeleri de çok kolay ve hızlı bir şekilde etkilemektedir. Özellik...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demirdaş, Tuba;
  Publisher: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Ülkemizde ve diğer ülkelerde din öğretiminin hangi yaklaşım benimsenerek nasıl yapılacağı sürekli tartışılagelen bir konudur. Bu çalışmada, öncelikle din öğretimi hakkında uluslararası genel düşüncelere yer verilerek, Türkiye din öğretimi konusunda diğer ülkelerle karşı...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demirer, Hasan Basri;
  Publisher: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Erken dönemde teşekkül etmiş olan iki mezhebin arasındaki etkileşimi incelediğimiz bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın genel çerçevesi, takip edilen yöntem ve çalışma esnasında kullanılan kaynaklar giriş bölümünde verilmiştir. Tezde Mu'tezile ve Şia arasında...

1,457 research outcomes, page 1 of 146