Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,027 research outcomes, page 1 of 103
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hakan Sari; Zehra Atbasi; Mahmut Citil;
  Persistent Identifiers

  el Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (ÖEHY) (2006) göre aile eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde sürekliliği olan bir hizmettir. Bu hizmetlere ve özel eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin aktif katılımı ve katkısını sağlayacak önlemler alınır. Çocuğu...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Küçükkartallar, Tevfik; Gündeş, Ebubekir; Yılmaz, Hüseyin; Aksoy, Faruk;

  Extensive surgical resection may be required with the involvement of adjacent organs in advanced stage localised stomach cancers. Our purpose was to present a case where vascular reconstruction was performed during multiple organ resection in a patient with advanced sta...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kurt, Hakan; Ekici, Gülay; Ahmet , Gökmen; Aktaş, Murat; Aksu, Özlem;

  Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ortamlar fiziksel /biyolojik/ psikolojik özellikler, ilgiler, beklentiler, istekler, başarı, başarısızlık, yetenekler, zeka türleri, öğrenme stilleri gibi oldukça zengin bireysel nitelikleri içermektedir. Öğrencilerin bireysel öz...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Afife Yurttaş; Ümran Gültekin; Serap Ejder Apay;
  Persistent Identifiers

  Amaç: Bu araştırma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE) olan 15-49 yaş arası kadınların perine bakımı uygulamalarını incelemekamacıyla yapılmıştır.Hastalar ve Yöntemler: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Ekim-Kasım2013 tarihinde,...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Salgar, Ercan;

  The aim of this work is to illuminate and clarify the place and importance of values in Kuhn's conception of science. For this purpose, especially Kuhn's chief works has been studied comparatively and based on those, this article reaches a conclusion. According to this ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ak, Mehmet;

  Mevlana'nın eserlerinde, insan yaşantısının sosyal, dini ve felsefi boyutları ele alındığı gibi psikolojik yönü de irdelenmiştir. Dünyada en yaygın kullanılan ve hakkında bilimsel araştırmaların yapıldığı terapi yöntemi, bilişsel davranışçı terapilerdir. Bilişsel modele...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karagöl, Cüneyt; Ertoy, Hacer İlbilge Karagöl; Sevgi , Keleş; Artaç, Hasibe; Reisli, İsmail;

  Giriş: Çocukluk çağı kronik hastalıklarının en sık görüleni olan astım, morbiditesi, mortalitesi ve prevalansı artan bir hastalıktır. Akut astım atakları ise astımın mortalite ve morbiditesini belirleyen en önemli faktördür. Bu çalışmanın amacı; çocuklarda astım atağına...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ahmet Hakan Haliloglu; Semih Tangal; Yunus Emre Göğer; Erhan Demirelli; Mehmet Giray Sönmez;
  Persistent Identifiers

  Tuberous sclerosis is an autosomal dominant disease characterized with benign hamartomatosis lesions which may involve all organs but most commonly involve skin, brain, heart, eye and kidney. Renal angiomyolipoma (AML) is a benign tumor including mature fat cells, flat ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydin, Mehmet Emin; Aydin, Senar; Fatma , Bedük; Tekinay, Arzu;

  Tarımsal sulamada kullanılan arıtılmış veya arıtılmamış atıksular pek çok kalıcı organik kirletici içerebilmektedir. Bu kirleticiler uzun süre sulama sonucunda toprak ortamında birikebilmekte, yetiştirilen ürüne bulaşabilmekte ve besin zinciriyle taşınarak insan sağlığı...

 • publication . Master thesis . 2018
  Embargo Turkish
  Authors:
  Güney, Ali;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada nükleer enerjinin çevresel etkileri üzerine bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin nükleer enerji ve çevresel etkilerine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Geliştirilen ölçek 5'li likert tipi bir tutum ölçeğidir. Ölçek geliş...

1,027 research outcomes, page 1 of 103