Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
2,935 research outcomes, page 1 of 294
 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Baştürk, Nadir;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Nishapur, which has an important place throughout history from the political and cultural perspectives, has played a key role in the struggle for sovereignty between the Seljuks and Ghaznavids which constitute the two important powers in the Turkish History of the Middl...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gökmen, İbrahim Erdem;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

  Behcet's disease represents a multisystemic disorder with vasculitic changes. Anterior mediastinum is rich with fat and thus it may be a sensitive marker for demonstrating minute changes in vascularity induced by systemic vasculitis. A qualitative and quantitative CT (c...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahin, Tuğba;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada Kanola yağı transesterifikasyon yöntemi ile Kanola Yağı Metil Esteri (Kanola Biyodizeli)'ne dönüştürülerek, biyodizel üretimi gerçekleştirilmiştir. Kanola yağından elde edilen biyodizel yakıtı motorinle %5 ve %10 oranında biyoetanol ilavesi ile birlikte ve ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yavuz, Zeynep;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güven, Gülsüm;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Araştırmanın konusu, gelişen teknolojinin tarih eğitimine uygulanabilirliğini içermektedir. Teknoloji ve bilgisayar programlarının geliştiği çağımızda, bir bilgisayar uygulaması olan Google Earth programının tarih eğitimine ve tarihsel düşünme becerilerinin kazandırılma...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Takı, Fatma Nur;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Amaç: Bu tez çalışmasının amacı, in vitro mesane kasılmaları üzerine melatonin reseptörlerinin olası etkilerinin ve bu etkilerin meydana gelmesinde reseptör agonist ve antagonistinin rollerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Deneysel çalışmalar, Necmettin Erbakan Üniversites...

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toker, Sevda;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi

  In this research, it was aimed to create an individual voice training curriculum model for the individual voice training classes to use in higher musical educational institutions such as Music, and Music Sciences Departments of Fine Arts Faculties in guidance of contemp...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yazar, Nesibe;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müslüman kadınların toplumdaki görünürlüğü onların toplumda ne kadar var olduklarını gösteren bir durumdur. Müslüman kadınlara yönelik olumsuz algılar ülkemizde ve dünyada çeşitli sebeplerle devam etmektedir. Bu olumsuz algıların oluşmasındaki sebepler, ülkemizde Konya ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güler, Rabia;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

  Bu araştırma Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmasına ilişkin siyasi faaliyetleri, Büyük Selçuklu Devleti ile mücadelesi ve Bizans ile ilişkileri üzerine yazılmıştır. Araştırmada Kutalmışoğullarının Anadolu'ya gelişi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş sü...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mamayusupova, Dilnoza;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  This is a descriptive research conducted with the correlational research model and it aims to examine the relationship between the Academic Self-Efficacy Levels and Educational Stress and Academic Locus of Control of Guidance and Psychological Counseling students and to...

2,935 research outcomes, page 1 of 294