Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
2,123 research outcomes, page 1 of 213
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yücel, Erhan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tez (Doktora) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. Bu çalışmada Türev ürünlerin manipülasyon aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı irdelenmiştir. Bu çalışmanın eksiksiz olması adına Türev Ürünlerin genel tanımı, tarihçesi, muhasebeleştirme standartları ve ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çelen, Aydın;

  Rekabet Kurulu 2013 yılında 12 bankaya tarihinin en yüksek para cezasını vermi?tir. Kurul bankala-rın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri pazarında faiz oranlarını birlikte belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun?u ihlal ettikleri sonucuna varmı...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Batırel, Ömer Faruk;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Bu yazının amacı, yeniden yazılması konusunda hazırlığa başlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73.maddesindeki vergi ödevi konusunda Avrupa Birliği (AB) anayasa metinleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapmaktır. 1876 Kanuni Esasîsi ile 1924 Teşkilatı Esasiye Kan...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tatlı, Erdem;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme Bilindiği kadarıyla insan topluluklarının izine rastlanılan her an eğlence ritüellerine dair bulgularla karşılaşılmıştır. Kimi zaman dini bir ritüel, kimi zaman ziyafet şöleni, kimi zaman...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Doğan, Enes Ahmet;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. Bu çalışmanın amacı örgüt kültürünün çalışan motivasyonlarına etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışanlarını iyi motive eden ve onların iş ve işletme memnuniyetlerini sağlayabilen, güçlü örgüt kültürü o...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Temir, Cem;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Covid-19’un yarattığı salgın beraberinde küresel bir ekonomik krizi getirmiştir. Türkiye’de mart ayından bu yana etkisini gösteren kriz ile ekonomik faaliyetler sekteye uğramış, dış ticaret, turizm ve iç talep kanalları zarar görürken etkiler nisan itibariyle tüm ekonom...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gider, İlknur Hazan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. Günümüz toplumlarında ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi ve uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması ile farklı kültürlere sahip toplumların inanç ve beklentileri daha iyi algılanmaya başl...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Terzi, Serkan; Şen, İlker Kıymetli; Üçoğlu, Derya;
  Publisher: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı

  Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS) geçişin 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin korunması ve kaybı ile ilgili maddeleri açısından incelenmesi ve özkaynak üzerindeki etkile...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cevahiroğlu, Fatih;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi Kaynakça var. Dış ticaret ülkelerin kalkınmasında ve büyümesinde önemli faktörlerden biridir. Türkiye’nin yaşadığı krizlerin ana sebebi döviz kıtlığı olmuştur. Bu nedenle ülkemizin ihracatının artması hayati önem taşı...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Halilovic, Vedad;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tez (Doktora) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. Bu çalışmada tarihi çok eskilere dayanan ‘uluslararasılaşma’ kavramı, ihracat, doğrudan yabancı yatırım ve çokuluslu şirketler olmak üzere üç evrede incelenmiştir. Konunun anlaşılabilir olması için uluslara...

2,123 research outcomes, page 1 of 213