Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,507 research outcomes, page 1 of 351
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Caymaz, Aşina Ecem; Şenay, Ayça; Yergin, Betül; Birdal, Damla; Avcıoğlu, Elvan; Güz, Enbiyanur; İlbeyi, Hatice; Aslan, Kübra; Turkay, Seda; Çobanoğlu, Sevde Ülkü; ...
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Amaç: Okul öncesi eğitimin temel amacı öğrencileri soysal, bilişsel, duygusal, öz bakım ve motor becerilerinin desteklenmesidir. Bu dönemde öğrenilen beceriler onların ilköğretime ve gelecek hayata hazır olmalarında büyük önem taşır. Birinci sınıfa başlayacak bir öğrenc...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alpay, Emre Han;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu çalısmada Antisosyal kisilik bozuklugu tanısı almıs kisilerin kullandıkları savunma mekanizmaları incelenmesi amaçlanmıstır. “Antisosyal Kisilik Bozuklugu tanısı almıs bireyler hangi savunma mekanizmalarını kullanır?” sorusu arastırmanın temel sorusunu olusturmaktadı...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çotuksöken, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  İnsan dünyaya değer katan ve değerler aracılığıyla kendisini gerçekleştiren bir varlıktır. Dünya ile olan ilişkileri çoğun gerilimi, çatışmalı olan insan, içinde bulunduğu ve/veya ayırdına vardığı gerilimleri birbirinden farklı düzlemlerde kavrar. İnsan gerilimleri ilki...

 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aksan, Ayşe Nur;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Amaç: Oyun, çocuklar için en doğal öğrenme ortamını sağlar. Çocuklar ancak hazır bulunuşlukları doğrultusunda kendilerinde var olan bilgi, beceri ve yetenekleri oyun içerisinde ustalıkla ortaya çıkarırlar. Çocukların oyunla öğrendiklerinden yola çıkarak onları anlamland...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Turkish
  Authors:
  Evrenkaya, T. Rıfkı; Altıntaş, Süleyman; Atasoyu, Enes Murat; Ünver, Suat; Yiğiner, Ömer; Avşar, Kadir; Pekkafalı, Zekai; Tülbek, M. Yaşar;
  Publisher: Turkish Society of Nephrology

  Hemodiyaliz hastalarında kuru ağırlığın hatasız olarak ölçülmesi yaşamsal önem taşımaktadır. İntravasküler hipervolemi digital benzeri immünreaktif madde (digitalislike immunoreactive substance:DLIS) ve atriyal natriüretik peptid (ANP) düzeylerini arttırmakta ve ekokard...

 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hrantoğlu, Lena; Ögütcü, Damla; Kurs, Zeynep; Özdemir, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Amaç: Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte, gün geçtikçe gelişen dünyada teknolojinin ve teknolojik aletlerin önemi gittikçe artmakta ve hayatımızdaki yeri vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Artık hayatımızın her alanına giren teknoloji, yaşamımızı hem olumlu hem de olumsuz...

 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Olcay, Esra;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Amaç: Çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı ilk yer şüphesiz ki ailedir. Aile toplum yapısı incelendiğinde iç ve dış faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Bu iç ve dış faktörler bazı zaman çocuğun kişilik gelişimi doğrudan bazı zamanda kişilik gelişimini dolaylı o...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Turkish
  Authors:
  İYİ, Sevgi;
  Publisher: Hacettepe Üniversitesi

  This article deals with the different viewpoints of two philosophers of the XX. cenmry, the German philosopher Heidegger and the Turkish philosopher who tackle the problem of man and wish to solve this problem in this cenmry. Heidegger starts out the case of homelessnes...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yerli, Selim;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  motional intelligence consists of a person’s abilities such as to know his/her feelings and skills, accepting them and to be open for the newer ones, to lock on targets regarding himself/herself or his/her job with enthusiasm and success, to understand the sensual neces...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sözer, Ali; Yalçın, Nafi;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi

  Bu çalışmada, dildeki yabancılaşmayı ortaya koyan iki roman kahramanı üzerinde durulacaktır. Söz konusu kahramanlar Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası'ndaki Bihruz Bey ve Ömer Seyfettin'in Asilzadeler'indaki Efruz Bey'dir. Bu kahramanlar, dil özellikleriyle Tanzimat dönem...

3,507 research outcomes, page 1 of 351