Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,246 research outcomes, page 1 of 125
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güner, Kübra;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  The purpose of this study was to investigate the relationship between childhood trauma, resilience and some sociodemographic variables among late adolescents who had substance use disorder. In this study, 44 addicted late adolescents who presented at a private hospital ...

 • publication . Review . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güllü, Mustafa;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press

  Hitit Ekonomisi Dr. Mahfi Eğilmez, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2005, 54 s.

 • publication . Report . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University

  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2017-2018 Etkinlik Raporları

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dündar, Murat;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLNAİM TEMUR Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı Konu: Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Akdoğan, Barbaros;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Danışman: Mehmet Beyaz

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aybatan, Kemal;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  It is believed that people with proactive personality behave in anticipation and move in conclusions is related to their awareness of their emotions and their ability to manage their emotions. It depends on having certain qualities that enable the person to manage their...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yüksekdağ, Esra;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Today, about half of the world's population is women. One side of economic and social life is women and the other is male. However, women's contribution to economic life and their level of social and economic development are not directly proportional. It has been determ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gülçin Güler Şimşek; Serpil Oguztuzun; Busra Bozer; Murat Kilic; Arzu Kaya Kocdogan; Pınar Kaygın; Nurdan Gürbüz; Hakan Buluş;
  Persistent Identifiers

  Bu çalışmada, 40 gastrik kanser hastasında, tümörlü ve tümör periferinde bulunan normal dokularında sitokrom P450 1A1 (CYP1A1), CYPB1, CYP2E1 ve glutatyon S-transferaz P1 (GSTP1), GSTT1, GSTO1, GSTK1 izozimlerinin immünohis¬tokimyasal boyanma özellikleri araştırılmıştır...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kuzu, Leman;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  In the global competitive environment, affect the requirements of varying sizes and worker motivation of human resources. Informal business structure and emphasis on business who have internalized the formal business vision, have been influential in the successful execu...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dilek Erzenli Altunbayrak; Ferda Şule Kaya;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Bu çalışma üniversite öğrencilerinin kendilerini gerçekleştirme düzeyi ve benlik saygıları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu grubun lisans eğitimine devam edip etmemesi ile kendini gerçekleştirme ve benlik saygısı ilişkisinin önemli olduğu düşünülmüş ve konu sosyo-...

  Add to ORCID
1,246 research outcomes, page 1 of 125