Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
4,390 research outcomes, page 1 of 439
 • publication . Article . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Beyazit, M;
  Publisher: TURK TARIH KURUMU

  The historical Turkish houses constitute the structural unit that passed on the Turkish customs and traditions from one generation to the next. Examples to these houses in Denizli have been to a great extent destroyed as a result of negligence, natural disasters such as...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tekkoyun, Mehmet.;
  Publisher: TÜBİTAK

  In this paper, we obtain vertical, complete and horizontal lifts of paracomplex geometric structures on paracomplex manifolds to its tangent bundle. Also, we obtain integrability on paracomplex tangent bundle. © TÜBİTAK.

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Shehu, Harisu Abdullahi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Sosyal medya artık insanların duygularını etkilemede önemli bir rol oynamakta, insanların özellikle de tüketicilerin belirli bir konu, ürün veya fikir hakkında ne hissettiklerini analiz etmemize yardımcı olmaktadır. İnsanların düşüncelerini ifade etmek için kullandıklar...

  Add to ORCID
 • publication . Review . 2007
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Şengül, Cem.; Balci Şengül, C.;

  Obesity which has medical morbidity and psychological components has an increasing prevalence rate. In recent years there is an increasing interest on pharmacological treatment of obesity. Sibutramine which was a -feniletilamine derivative had serotonergic, noradrenergi...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ceylan, Sibel Serap; Bolışık, Bahire;
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tursun, Tuba;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Türk sözcüğü ve kavramı yüzyıllar içinde çeşitli anlamlar yüklenmiş ve zaman içinde bu anlamlarda değişiklikler olmuştur. Sözcüğün zihinde canlandırdığı kavram, büyük bir anlam zenginliğine sahiptir. Türk sözcüğünün baş harfi büyük yazıldığında da, küçük yazıldığında da...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Organ, İbrahim; Çoşkun Karadağ, Neslihan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yasal idare ilkesine göre, vergi idaresinin tesis ettiği genel düzenleyici işlemler ve bireysel idari işlemler yargıda itiraz konusu yapılabilmektedir. Mükellef ile idare arasında yaşanan uyuşmazlıkların yargı aşamasına taşınması durumunda görevli ve yetkili mahkemeler;...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çağdaş, Gamzenur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Denizli il merkezinin 15 km güneydoğusunda, güneydoğudan kuzeybatıya doğru akan Gökpınar Çayı vadisi boyunca tufa çökelleri yüzeylemiştir. Çalışmanın amacı, Gökpınar tufa çökellerinin sedimantolojisini ve depolanma mimarisini ortaya koymaktır. Bu amaçla arazi çalışmalar...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2005
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cavlak, U.; Yaǧci, N.; Kul, N.;

  OBJECTIVE: To identify musculoskeletal pain among women who are pregnant and giving birth by cesarian or normal vaginal section. STUDY DESIGN: A total of 602 women (41 pregnant, 582 women postpartum) with mean age 31.61±7.65 years, were included and interviewed in the p...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  İrdem, Şeyda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Kapitalist düzenin egemen olduğu örgütlerdeki yönetici modeline göre “kazanç elde etme hırsı” ve “makam düşkünlüğü” gibi özelliklerin ön planda olması, bu tür örgüt yöneticilerinin “hak” ve “adalet” anlayışından yoksun kararlar almalarında etkili olmaktadır. Hak ve adal...

  Add to ORCID
4,390 research outcomes, page 1 of 439