Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,933 research outcomes, page 1 of 194
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Onkaş, İbrahim;
  Publisher: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada Dumanlı Dağları (Refahiye-Erzincan)'nın Florası araştırılmıştır. Çalışma alanı Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesişiminde, Anadolu çaprazının geçiş noktası üzerinde ve B7 karesi içinde yer almaktadır. Arazi çalışmaları sırasında topl...

 • publication . Report . 1994
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kara, Necati;
  Publisher: Türkiye diyanet vakfı

  Kudâa kabilesinin Dımaşk’ın güneydoğusundaki bölgede yaşayan Benî Kayn kolundandır. Kaynaklarda Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr b. Abdülmuttalib’in yaşıtı olduğu, Câhiliye döneminde Mekke’ye gelerek Zübeyr’in evinde uzun müddet misafir kaldığı ve ona nedimlik yaptığı kay...

 • publication . Conference object . 2014
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Parlak, Nizamettin;

  Sunum

 • publication . Master thesis . 1991
  Open Access Turkish
  Authors:
  sönmez, mustafa;

  Kur’an’ın İlahî Kitap Oluşu ve Mu’cizeliği

 • publication . Conference object . 2016
  Embargo Turkish
  Authors:
  Taşçi, Güntay;

  Bu araştırmanın amacı infografik ile biyoloji öğrenme deneyimine sahip öğretmen adaylarının, bu süreçteki görüşlerinin betimlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Erzincan Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören 88 öğ...

 • publication . Book . 1999
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kara, Necati; Kara, Necati;
  Publisher: İhtar

  Elinizdeki bu kitap, Kur'an'ın yazılışı, kitap haline getirilişi, çoğaltılması, özellikleri ve insanlara vermek istediği mesajla ilgili son derece kalıcı bilgileri okuyucuya sunmayı amaçlamakta. Tefsir ilminin ortaya çıkışı, Kur'an'ı yorumlarken farklı anlayışların orta...

 • Nikel alaşımları, özellikle de Inconel, geniş bir sıcaklık aralığında iyi mekanik özellikler göstermektedir. Ancak, bu alaşımların aşınma direnci oldukça düşüktür. Geçiş metal nitrür filmler yüksek sertlikleri, düşük sürtünme katsayısı ve iyi aşınma direnci sebebiyle en...

 • publication . Conference object . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mustafa Tekdere;
  Persistent Identifiers

  1. Introduction Important political, administrative and economic changes occurred in Turkey and the world in the last 50 years, especially during post-1980 neo-liberal era. Decentralization, rapid urbanization and metropolization processes that emerged by means of these...

  Add to ORCID
 • Bu makalede Immanuel Kant’ın (1724-1804) numen-fenomen, evrensel, aşkın, açıklık-seçiklik, yeter sebep, özgürlük, maksim ve kritik gibi bazı temel metafizik, mantık ve ahlak kavramları İbn Sînâ ve takipçileri ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Çalışma boyunca bu...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Baygın Cem;
  Publisher: Hukuk Fakültesi Dergisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Türk Hukuk Devrimi’nin temel taşlarından olan Türk Kanunu Medenisi’nin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı sayılan 818 sayılı “Borçlar Kanunu”, TBMM tarafından 22 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde Türk Kanunu Medenisi ile birlikte yürürlüğe g...

1,933 research outcomes, page 1 of 194