Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,329 research outcomes, page 1 of 133
 • publication . Other literature type . Article . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Altıntaş, Ramazan;
  Publisher: Zenodo

  Mevlânâ, bir kelamcı değildir, ama kelamla ilgili görüşler ileri sürmüştür. O, yaşadığı dönemde kelam ilminin konularının felsefeden farksız olduğuna değinir. Bu sebeple kelam kitaplarının dilini itici bulur. Ayrıca, kelam bilginlerinin soyut tar-tışmalar yaptığını, dol...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  ULUTAŞ, Neslişah; TANRIVERDİ, Ahmet;
  Publisher: Zenodo

  Nowadays, we are faced with GIS programs which have ausage area in every way and at any time. GIS is a system that collects, stores,controls, fuses, uses, analyzes and displays geographic data on the world. GeographicalInformation Systems (GIS) is a computer system desi...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Köse, Murtaza;
  Publisher: Zenodo

  Bu çalışmada Kur’an’daki “fî sebîlillâh” kavramının tahlilini<br> ele aldık. Bu kavram Kur’an, Sünnet ve Arap dilinde birçok anlama gelmekle birlikte sonuç itibariyle birbirlerinden çok farklı olmadığı sonucuna vardık. İslâmî terminolojide ilk önce “fî sebîlillâh” ifade...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demirbaş;
  Persistent Identifiers

  In this study, the principles, goals and objectives of the agricultural sector were examined within the framework of the first four plans. Developments in the agricultural sector in the period of 1963-1980; cultivation areas, machinery used, fertilizer, production amoun...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Furkan Keskin; A. Enis Cetin;
  Persistent Identifiers
  Project: EC | FIRESENSE (244088)

  Date of Conference: 18-20 April 2012 In this paper, we describe a single-tree complex wavelet transform method using time-varying lifting structures. In the dualtree complex wavelet transform (DT-CWT), two different filterbanks are executed in parallel to analyze a give...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mehmet Emin Purçak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Van Yuzuncu Yıl University

  Bu çalışmada, Mehmed Uzun’un romanlarında anlatının ve roman kahramanlarının eşyalarla ilişkisinin irdelemesi amaçlanmaktadır. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan insan-eşya ilişkisi, her zaman gerçek hayattaki şekliyle kurgusal metinlere dâhil edilemez. Gerçek ha...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şimşek, Murat; Samar, Mahmut;
  Publisher: Zenodo

  Bu çalışma, yayın hayatına yeni başlayan Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi’nin stratejisine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve Mecelletü Ma‘hedi’l-Mahtûtâti’l-‘Arabiyye özelinde tenkitli metin neşri alanında entelektüel türlerden biri olan süreli y...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 1999
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özkan, Ali Rafet;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  P. Wilhelm Schmidt (1868-1954) üzerine biyografik bir deneme

  Add to ORCID
 • publication . External research report . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Erkman Sanrı;
  Persistent Identifiers

  İlk defa 1996 yılında bir vaka takdimi ile literatürün tanıştığı PRES, hakkında çok az bildirim olması sebebiyle tam olarak tanımlanamamış bir hastalık. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. İnsidansı bilinmiyor. Mevcut literatür bilgisine göre erken tanı ve müd...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Işık, Vahdettin;

  Işık, V. (2009). Said Halim Paşa niçin yeterince tanınmıyor?, İLEM Yıllık, 4, (4), 2009, (ss. 7-13). Özet: Türkiye'nin yakın tarihini şekillendiren siyasi ve entelektüel aktörler içerisinde Said Halim Paşa önemli bir yer işgal ediyor. Gerek siyasi görevleri gerekse de y...

  Add to ORCID
1,329 research outcomes, page 1 of 133