Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,079 research outcomes, page 1 of 108
 • Bu çalışmada Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ınArtvin doğu ladini (Picea orientalis(L.) Link.) ormanlarındaki güncel populasyonu ve spesifik predatörü Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in böceğingalerilerini istila durumu...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, İsmail;
  Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

  Odun, heterojen yapıya sahip doğal bir polimerik malzemedir. Doğal büyüme karakteristikleri ve çevresel bazı etkiler, “kusur” olarak adlandırılan ve belirli uygulamalar için arzu edilmeyen odun özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Odunda bulunan kusurlar od...

 • publication . Conference object . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Erdoğan, Aslı; Turgut, Hilal;
  Publisher: İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

  İnsan ve insana dair izler peyzajı oluşturan en önemli yapı taşıdır. Tarih boyunca doğayı algılamak ve bunu biçimlerle ifade etmek insanların yaşamında etkili olmuştur. Antropolojik ve felsefi yaklaşımlara göre de doğa ile insan arasında her zaman bir etkileşim vardır. ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Görmüş, Mustafa;
  Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi

  YÖK Tez No: 593191 Bu çalışmada, Giresun İli Kümbet Yaylası mevkii saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.)) ormanlarının bazı ölü örtü özelliklerinin ekolojik faktörlere göre değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla belirli rakım aralıklarında (1.600 m. altı ve...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yılmaz, Sercan;
  Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada, Antalya yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcerelerinin biyokütlesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma için Antalya Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki doğal, saf Kızılçam meşcerelerinden 159 deneme ağacı alınmıştır. Deneme ağaçları belirlenir...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uçarlı, Yasin; Sağlam, Bülent;
  Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi

  Fotokapanlar tür araştırmalarında, bolluk ve yoğunluk tahminlerinde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Fotokapanlar özellikle sarp arazilerde, yoğun vejetasyonla kaplı alanlarda ya da hedef türün geceleri daha fazla aktif olması durumlarında doğrudan gözlemlere...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çolak, Semra;
  Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

  Tanenli tutkallarının yonga levha, lif levha ve kontrplak gibi odun kökenli levha üretiminde kullanılması son yıllarda endüstriyel olarak artan bir ilgi görmektedir. Tanen ekstraktlarının odun tutkalları olarak kullanımına yönelik araştırmalar 1950’de başlamış olup, kul...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yaylı, Goncagül;
  Publisher: Artvin Çoruh Üniversitesi

  26.07.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. YÖK Tez No: 560374 Kâbûs-nâme, Keykâvus bin İskender'in miladi 1082 yılında oğlu Gilân Şâh için yazmış olduğu nasihatname- siyasetname türünde Farsça bir eserdir. Bu eser Türk dili tarihinde önemli bir...

 • publication . Doctoral thesis . 2002
  Open Access Turkish
  Authors:
  Eminağaoğlu, Özgür;
  Publisher: Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Bu çalışma, 1997-2001 yılları arasında, Doğu Karadeniz Bölgesinin kuzeydoğusunda, oldukça zengin floristik içeriğe sahip Şavşat ve yöresinin flora ve vejetasyon yapısını incelemeyi amaçlamıştır. 900-2700 m. yükselti arasında bulunan araştırma alam, Davis tarafından uygu...

 • publication . Book . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bahadır, Sedat;
  Publisher: Yusufeli Belediyesi Yayınları

  [No Asbtact Available]

1,079 research outcomes, page 1 of 108