Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,276 research outcomes, page 1 of 328
 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Onbaşılı, Alper; Tekten, Tarkan; Ceyhan, Ceyhun; Kaya, Murat; Bayrak, İlker;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

  We present a patient who had the right coronary artery arising from left sinus of valsalva which is a very rare congenital anomaly and may cause myocardial infarction and sudden death. The relevant literature is also reviewed. A 55 year-old woman was hospitalized due to...

 • publication . Master thesis . 2013
  Embargo Turkish
  Authors:
  Altunbaş, Canan;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  07.02.2016 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Bu çalışmada Aspergillus niger inulinaz enziminin immobilizasyonu için Concanavalin A (Con A) bağlı poli(etilen glikol dimetakrilat) [poli(EGDMA)] kriyojelleri kullanılmıştır. Bu amaçla, monolitik kriy...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ayşe Yildiz Özsalmanli;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  6360 sayılı yasa, Türkiye’de yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatmıştır. Artık Muğla ve diğer 13 şehir, büyükşehir statüsüne geçmiştir. Artık diğer 13 büyükşehir belediye yönetimiyle birlikte Muğla, yeni bir uygulama içindedir. Bu çalışmada genelde Muğla ve özelde ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kumbas, Serter;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türkiye küreselleşme ile birlikte özellikle son yıllarda Avrupa’ya uyum sağlamaya yönelik orta ve uzun vadeli dış ticaret politikaları uygulamaya başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir politika oluşturulmuş ve bu işletmeleri desteklemek için 1990 yıl...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ari, Ayşe;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi

  Bu çalışma, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmir'in Tire ilçesi ve buraya bağlı bölgelerdeki topraklarda bulunan biyolojik mücadele ajanı entomopatojen nematodların çeşitliliği ve dağılımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında toplam 620 toprak örneği...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bodur, Gözde;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada, kenetlenme bileşeni olarak anilinin kullanıldığı amino azo boyarmaddesi (4-[(E)-1,3-benzotiyazol-2-ildiazenil]anilin) sentezlenip, bu amino azo boyarmadde ve dietil skuarat arasındaki amitleşme tepkimesiyle de yeni azo grubu içeren esteramid (bileşik II) s...

 • publication . Master thesis . 2018
  Turkish
  Authors:
  Uysal, Mine;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

  Bu tezde, sonlu üreteçli modüllerin temel tanım ve özellikleri verilerek karakterizasyonu çalışılmıştır. İlk üç bölümde sonlu üreteçli modüllerin bazı temel özellikleri verilmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde radikal ve zincir şartları ile sonlu üreteçli modüllerin ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gökbulut, Hatice;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu çalışmada, Basel II'nin Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ'lerin) sermaye maliyetlerine etkileri incelenmiştir. KOBİ'ler, tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye'de ekonomik yapının vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmektedir. Çalışmada öncelikle, KOBİ kavramı Türkiye...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Öğüt Yavuz, Derya;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada, buğday ekim alanlarında geniş yapraklı yabancı otların (Matricaria chamomilla L., Melilotus officinalis (L.) Desr., Sinapis arvensis L. ve Galium tricornutum Dandy) mücadelesinde kullanılan etki mekanizmaları farklı 3 herbisitin (tribenuron-methyl, dicamba...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  Baba Günel, Nihal;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışma, karakteristiği 2 den farklı olan türevli asal halkalarda bazı değişmelilik koşullarını araştırmak amacıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda, literatürde yer alan makalelerin bir arada özetlenerek Lie idealler için verilen bazı değişmelilik koşullarının (s ,t ) -L...

3,276 research outcomes, page 1 of 328