Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,485 research outcomes, page 1 of 149
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Taş, Hakan; Hürmeriç Altunsöz, Irmak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  The purposes of this study were (a) to determine the physical literacy of secondary school students, (b) to investigate whether there were any inter-relationships among sub-domains of physical literacy (physical domain, psychological domain, and behavioral domain) in se...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sarı Uzun, Meltem; Bülbül, Ali;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  The purpose of this study is to determine pre-service mathematics teachers’ difficulties in constructing proofs and to investigate the changes in their proving skills after teaching activities that they experienced proving and interacted with group discussions. The stud...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Doğan, Türkan; Çoban, Aysel Esen;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi, tutum ve kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve tutum ve kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin saptanmasıdır. Araştırma grubunu 321 öğ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Koçer, Ömer;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  Owing to the fact that teaching Turkish as a Foreign Language (TFL) is a new discipline, determining students’ needs through students’ and teachers’ views is important for students’ active involvement in the educational environment. Thus, an effective curriculum for sat...

 • publication . Article . 1983
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kısakürek, Mehmet A.;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  Eğitim, kalkınmanın temel bir öğesidir. Geri kalmış ülkeler 30 yıl önceleri sosyal ve ekonomik açıdan kalkınma arzusu duymaya başladıklarında, eğitim, yalnızca sosyal ve politik bilinçlenmenin bir aracı değil, aynı zamanda da yetişmiş insangücünü artırmanın bir aracı ol...

 • publication . Article . 1991
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mağden, Duyan; Temel, Z.Fulya;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  Boşanma, evlilik sözleşmesinin sona ermesi ile aile biriminin dağılmasına yol açan bir olaydır. Boşanma, kuşkusuz dağılan ailenin bütün bireylerini ruhsal yönden etkilemektedir. Ancak boşanmanın olumsuz etkileri en çok çocuklar üzerinde görülmektedir.

 • publication . Article . 2002
  Open Access Turkish
  Authors:
  Haser, Çiğdem; Ubuz, Behiye;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  Bu çalışmada öğrencilerin kesirler konusunda sahip oldukları bilgi ve becerileri kavramsal ve işlemsel durumlarda kullanma performansları incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, 14 tane kavramsal ve işlemsel som içeren sınav hazırlanmış ve Ankara’da bir özel ilköğretim ok...

 • publication . Article . 1981
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ozankaya, Özer;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  Toplumların gelişiminde demokratik içerikli, yön verici, dayanışma ve uyumu yaygın duruma getirici, kendi gereksinimlerinden kaynaklanan çok yönlü ve kapsamlı bir düşünce sistemine sahip olmanın yaşamsal bir önemi vardır.

 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bozkurt, Nergüz;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  The relationships between levels of depression and anxiety of university students and various variables are examined in this study The sample consists of 363 students, 363 of whom are females and 1IX whom are males, from various departments of the Faculty of Education (...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güvenç, Hülya;
  Publisher: Türk Eğitim Derneği (TED)

  The purpose of this study is to investigate the effects of cooperative learning supported with reflective materials on Turkish teacher canditades’ self-regulated learning. Pre-test and post-test experimental design with control group was utilized. Data of the research w...

1,485 research outcomes, page 1 of 149