Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
79,637 research outcomes, page 1 of 7,964
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yücel, Erhan;
  Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Tez (Doktora) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. Bu çalışmada Türev ürünlerin manipülasyon aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı irdelenmiştir. Bu çalışmanın eksiksiz olması adına Türev Ürünlerin genel tanımı, tarihçesi, muhasebeleştirme standartları ve ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yıldızay, Yaprak;
  Publisher: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmanın amacı, onuncu sınıf öğrencilerinin kalıtım kavramı ile ilgili bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ve yazma testi ile belirlenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 e...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tamdoğan, Turgut;
  Publisher: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  TEZ5774 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2006. Kaynakça (s.38-39) var. viii, 40 s. : rnk. ; 29 cm. This study was performed in Agriculture Administrating of Baler (Ulukışla- NİĞDE) in 2004. In the study, forming of the fruit bud with 5-10-15 cm short...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Onkaş, İbrahim;
  Publisher: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışmada Dumanlı Dağları (Refahiye-Erzincan)'nın Florası araştırılmıştır. Çalışma alanı Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesişiminde, Anadolu çaprazının geçiş noktası üzerinde ve B7 karesi içinde yer almaktadır. Arazi çalışmaları sırasında topl...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şanlı, İbrahim;
  Publisher: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Arap edebiyatı tarihinde nesir önemli bir yer tutmaktadır. Cahiliye döneminde şiirle beraber nesrin konuları olan hitabet, kıssalar, meseller, hikmetli sözler ve kâhinlerin secili sözlerinin de Arap edebiyatının gelişmesine katkıları olmuştur. Cahiliye dönemine ait nesi...

 • publication . Master thesis . 2021
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Akçay, Ayça;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  The awareness and sensibility for the protection and sustainability of the cultural heritage can be gained by introducing, exhibiting and informing the artefacts to the society. The success in exhibiting the assets turns the exhibitions into an educational organization....

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hacıoğlu, Ceyhan;
  Publisher: Anadolu Üniversitesi

  Toprakta ağır metallerin (HM) birikimi besin zinciri yoluyla hayvan ve insan sağılığı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Ayrıca, hücreler enzimatik veya enzimatik olmayan antioksidan savunma mekanizmalarının yardımıyla ağır metallerin oluşturduğu serbest oksijen radi...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arslan, Kerim;
  Publisher: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu araştırmanın genel amacı; Kamu ortaöğretim okullarının okul imajını etkileyen faktörleri belirlemek ve öğretmenlerin çalıştıkları okulların imajlarına ilişkin algıları ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede; Mersin ili Tarsus ilçesinde yer alan kamu ortaöğretim okullarında...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ada, Çiğdem;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  In this study, electrochemical reduction of oxygen was investigated using cyclic voltammetry and chronoamperometry in an O2 ? saturated 0,1 M NaClO4 solution and in various pHs of phosphate buffer solutions at bare glassy carbon (GC) electrode and modified GC electrodes...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Güner, Kübra;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

  The purpose of this study was to investigate the relationship between childhood trauma, resilience and some sociodemographic variables among late adolescents who had substance use disorder. In this study, 44 addicted late adolescents who presented at a private hospital ...

79,637 research outcomes, page 1 of 7,964