Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mohsen, Usame Abu; Bedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu; Oruç-Emre, Emine Elçin; Kaplancıklı, Zafer Asım; Rollas, Sevim;

  Amaç: On beş adet hidrazit-hidrazon türevi sentezlenmiş ve asetilkolinesteraz enzimini (AChE) inhibe etme yetenekleri Ellman’ın modifiye spektrofotometrik yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yöntem: Anti-asetilkolinesteraz aktivite tayini Ellman’ın modifiye edilmiş spektro...

 • publication . Conference object . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, Muhammed;
  Persistent Identifiers
  Publisher: International Teacher Education Conference

  Bu çalışma başarılı ve idealist bir öğretmenin sahip olması gereken özellikleri konu edinmektedir.

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, Muhammed;
  Persistent Identifiers
  Publisher: International Distance Education Conference

  Kuran, Allah’ın kelamı olduğu için kendine has bir okuma üslubu olmalı kendine has bir anlaşılma tarzı olmalıdır. Yazımız bu minvalde olacak ve Kuran’ın nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği hususlarına değineceğiz.

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, Muhammed;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TOJET

  İnsan, Kuran-ı Kerim ışığında almış olduğu ahlak eğitimiyle iyi bir kimse olmakta ve bu suretle de gerçek mutluluğu yakalamaktadır. Almış olduğu bu eğitimin kalıcı olması için, çocuk yaşta bu eğitime başlanmalı ve bu eğitim de Kuran-ı Kerim önderliğinde olmalıdır. Onun ...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, Muhammed;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Association of Science, education and technology TASET

  İnsanları kendine kul olarak yarattığını bize bildiren Allah (cc), insanların bütünüyle oluşan toplumun da kendi isteği doğrultusunda yaşamasını ve bu gayeye uygun bir şekilde bir düzen inşa etmesini doğal bir sonuç olarak şart koşmaktadır. Nitekim Allah (cc) bu düzenin...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydın, Muhammed;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Association of Science, Education and Technology (TASET)

  Vahyin ışığında insan, hayatının nasıl olması gerektiğini ve içinde yaşadığı toplumu nasıl şekillendireceğini öğrenmekte ve Kuran-ı Kerim'in kendisine göstermiş olduğu surette bunu yapmaktadır. İnsan aynı zamanda Kuran-ı Kerim'den kendisi Allah'a ibadet etmek ve O'nun r...

  Add to ORCID
6 research outcomes, page 1 of 1