Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kurt, Hülyam; Başaran, Ayşe; Musmul, Ahmet;
  Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi

  Bu çalışmada deneysel olarak, sıçanlarda oksidatif stres oluşturan kimyasal madde karbon tetraklorit (CCl4)’e karşı, antioksidan özelliği bilinen kateşinin ne derece koruyucu etkisi olduğu araştırıldı. Çalışmada üç aylık otuz iki adet Spraque Dawley soyu erkek sıçan kul...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cengiz Aktaş; Didem Seydanoğlu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Doğuş Üniversitesi

  Çalışmamızda, regresyon denklemleri hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili olması durumunda etkin kestirimler veren "Görünüşte İlişkisiz Regresyon Analizi" kısaca incelenerek, Türkiye'nin AB ülkelerine ilişkin ihracat talep fonksiyonlarının en küçük kareler kestirimle...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Monal Yuwanati; Jagdish V. Tupkari; Shubhangi Mhaske; Pradnya Joshi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sağlık Araştırmaları Derneği

  Primitif nöroektodermal tümör, nöroektodermal kaynaklı değişik hücre farklılaşması ile birlikte olan bir neoplazm kategorisini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tü­mörler vücutta birçok yerden kaynak alır. Göğüs duvarı, larinks, karın ve pelvis en ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2000
  Open Access Turkish
  Authors:
  Hatiboğlu, Zeyyat;
  Publisher: Doğuş Üniversitesi

  Bu yazıda ekonomik büyümeyi belirleyen etmenleri anlamak için kullanılan ve en yaygın yöntem olan büyümenin kaynakları yöntemi Türkiye'deki gözlemlerden esinlenerek eleştirilmektedir. Geleneksel açıklamalarda değişik malların fiyat oranlarının değişmesinin büyüme oranın...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kamile Kukulu; Öznur Körükcü;
  Publisher: Dicle Üniversitesi

  In this review, the causes of prenatal losses, pregnancy termination and reflection of this situation for the parents were investigated. Despite great attention in improving perinatal care, perinatal loss (fetal loss and newborn death) continues to occur. According to t...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  YILDIRIM, Engin; , Kevser EROL;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi

  İnsanlarda en potent ve doğal estrojen, 17 β- estradioldür. 18 karbonlu bir steroiddir ve A halkası aromatik (fenolik) niteliktedir; 3 numaralı karbonunda bir –OH grubu ve 17 numaralı karbonunda bir β -OH grubu içerir. İki tip estrojen reseptörü tanımlanmıştır. Estrojen...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tripti K. Karekatti; Mahesh B. Shinde;
  Publisher: İnönü Üniversitesi

  This paper is a part of an ongoing doctoral research on ‘Teacher Talk in ESL Classrooms’. The idea for this was gained through the hypothesis that teachers’ beliefs about English teaching may also mould their talk. The researcher intends here to analyse and comment on t...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  DİKMEN, Miriş; GÜLEL, Bilge; GÜNEŞ, Hasan Veysi; GÜCÜYENER, Demet; DEĞİRMENCİ, İrfan; ÖZDEMİR, Gazi; BAŞARAN, Ayşe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi

  Bu çalışmada, akut inme hastalarında MTHFR geni C677T ve A1298C polimorfizmi genotip ve allel sıklıklarını belirlemek ve bu genotipler ile plazma total homosistein düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaç- lanmıştır. Çalışma 203 akut inmeli hasta ve 55 sağlıklı ki-...

  Add to ORCID
8 research outcomes, page 1 of 1