Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
424 research outcomes, page 1 of 43
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bıyık, Sevil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  ÖZ: Bu araştırmada, eğitim ortamında demokrasi ikliminin gelişmesini destekleyen durumların belirlenmesi ve demokrasi ikliminin gelişmesine engel olan durumları saptayarak ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden, ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kargı, Eda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Toplum ve Hekim

  Oyun belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk iç...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  Cellatoğlu, Nemika; İlkan, Mustafa; Egelioğlu, Fuat;
  Persistent Identifiers
  Publisher: KTEMO

  Fosil yakıtların kullanılması ile açığa çıkan başta karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının çevreye verdiği zarar özellikle son 50 yılda, küresel ısınmanın etkilerinin hissedilir hale gelmesi ile iyice anlaşılmış ve bu yakıtların kullanımını azaltmak için tüm dünya...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gökensel, Pınar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  This study was conducted in order to determine the dietary habits, knowledge levels, body compositions, nutritional behaviours and nutritional statuses of the players registered to the TRNC Volleyball Federation. 71 licensed volleyball players (32 male and 39 female) ag...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kaner, Sema;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  The file in this item is the publisher version (published version) of the article.

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bayramoğlu, Latife;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  ÖZ : Bu araştırmanın amacı, yaşamın ilk yılları olan okul öncesi dönemde, KKTC’de eğitim gören 5-6 yaş grubundaki çocuklarda cinsiyet özelliklerine ilişkin algıların ve kalıpyargıların varlığının ve ortaya çıkış biçimlerinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda Gazimağusa il...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tecer, Büşra Hande;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  ÖZ: Bu çalıĢmanın amacı 18-35 yaĢ arası sedanter kadınlarda, yüksek yoğunluklu bisiklet egzersiz eğitimi (YYBEE) ve sabit bisiklet egzersiz eğitimi‟nin (SBEE) diz eklemi izokinetik kas kuvveti, kassal dayanıklılık ve aerobik kapasite üzerine etkisini incelemekti. ÇalıĢm...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1997
  Open Access Turkish
  Authors:
  İlkan, Mustafa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zabit, Ferdiye;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  This study has been carried out with the purpose of comparing breast cancer survivor women who had mastectomy and healthy women in terms of the physical features like scapular dyskinesia, postural problems, upper extremity muscle strength, shoulder position sense, upper...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Can, Emine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

  The aim of this study was to assess the muscle strength, physical performance, bone mineral density, balance, pain and life quality of the women individuals living in T.R.N.C. with β-TM that were diagnosed by the hematologist and to compare the results with healthy wome...

  Add to ORCID
424 research outcomes, page 1 of 43