Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
21 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şahinolanlar, Fatma;
  Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Project: EC | MESEL (219222)

  Geçmişten günümüze giderek değişen ve gelişen sosyal sorumluluk uygulamaları, toplum ve uygulayanlar açısından önemli bir kavram haline gelmiştir. Günümüzde işletmeler devamlılıklarını sağlamak için kar elde etmenin yanında toplumsal desteğin de gerektiğinin farkına var...

 • Bu makalede, insan hakları alanında mahkemelerde ortaya çıkmış bir ilke olan ve dünyada Arjantin’den başka bir yerde benzeri bulunmayan, yasal işlemlere alternatif Hakikat Yargılamaları (juicio por la verdad) aracılığıyla hakikat hakkı denilen hakka dair daha bütünsel b...

 • publication . Book . 2004
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Heinzelmann, Tobias;
  Publisher: Kitap Yayınevi
 • publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Rudolph, Ulrich;
  Publisher: s.n.
 • publication . Book . 2009
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Heinzelmann, Tobias;
  Publisher: Kitapyayınevi
 • publication . Article . Preprint . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  Seelig, Georg; Pilgram, Sebastian; Buttiker, Markus;
  Publisher: TÜBİTAK

  We provide a theoretical explanation for two recent experiments on decoherence of Aharonov-Bohm oscillations in two- and multi-terminal ballistic rings. We consider decoherence due to charge fluctuations and emphasize the role of charge exchange between the system and t...

 • publication . Article . 1942
  Open Access Turkish
  Authors:
  Paréjas, Edouard;
 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2013
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Ozgul, Arpat;
  Publisher: Cumhuriyet Foundation
 • publication . Article . Other literature type . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tuncay Ercan; Mahir Kutay;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Afyon Kocatepe University

  Internet kullanımının insanlar arasındaki iletişimi, bilgi paylaşımını ve karşılıklı etkileşimi arttırarak günlük hayatımızı önemli ölçüde değiştirdiği artık kaçınılmaz bir gerçektir. “Nesnelerin Interneti (IoT: Internet of Things)” olarak adlandırılan yeni teknolojik k...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1986
  Open Access Turkish
  Authors:
  Jequier, Sigrid; Hanquinet, Sylviane; Lironi, Alain;

  Splenogonadal fusion (SGF) is a rare congenital anomaly which is characterized by congenital fusion between the spleen and testicular tissue. Literature highlights approximately 175 reported cases, and most of these are associated with cryptorchidism. This congenital ma...

  Add to ORCID
21 research outcomes, page 1 of 3