Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
100 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Conference object . 2017
  Restricted Turkish
  Authors:
  Okan Erkaymaz; Irem Senyer; Rukiye Uzun;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IEEE

  WOS: 000413813100024

  Add to ORCID
 • publication . Review . 2005
  Open Access Turkish
  Authors:
  Deǧirmenci, E.; Bir, F.; Bir, L.S.; Çolakoǧlu, N.; Turgut, H.; Çobankara, V.; Süzer, T.; Tahta, K.;
  Publisher: Turkiye Klinikleri

  Cerebral biopsy is an invasive technique with limited, specific indications in view of the potential risk of complications. Brain biopsy, aside from the direct sampling of a suspected neoplasm, is often diagnostic in cases of granulomatous angiitis, some forms of enceph...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yılmaz, Mehmet Bertan; Erkoç, Mehmet Ali; Kocatürk-Sel, Sabriye; Tunç, Erdal; Özpak, Lütfiye; Pazarbaşı, Ayfer; Güzel, Ali İrfan; Alptekin, Davut; Lüleyap, Hüsnü Ümit; Demirhan, Osman; ...
  Publisher: Çukurova Üniversitesi

  Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, gonodotropin salgılanması, cinsel dimorfik fetal beyin gelişimi ve yetişkinlerdeki cinsel tercih için çok önemli olan, aromatazın ve östrojen reseptör alfa (Esr1) ve progesteron reseptörlerinin (Pgr) gebeliğin farklı dönemlerindeki mRNA ek...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mehmet Bertan YILMAZ; Mehmet Ali ERKOÇ; Sabriye KOCATÜRK-SEL; Erdal TUNÇ; Lütfiye ÖZPAK; Ayfer PAZARBAŞI; Ali İrfan GÜZEL; Davut ALPTEKİN; Hüsnü Ümit LÜLEYAP; Osman DEMİRHAN; ...

  Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, gonodotropin salgılanması, cinsel dimorfik fetal beyin gelişimi ve yetişkinlerdeki cinsel tercih için çok önemli olan, aromatazın ve östrojen reseptör alfa (Esr1) ve progesteron reseptörlerinin (Pgr) gebeliğin farklı dönemlerindeki mRNA ek...

 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Fatih Ekici; Gönül Gürol; Nurbay Ateş;
  Publisher: TÜBİTAK

  To comparatively investigate the effects of linoleic acid on convulsive and nonconvulsive epileptic seizures. Materials and methods: Rats were divided into 3 groups: convulsive epileptic rats receiving only pentylentetrazole (PTZ) injections (group 1), convulsive epilep...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bekiryazıcı, Şule;
  Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi

  Elektroensefalografi (EEG) işaretleri temel alınarak oluşturulan Beyin-Bilgisayar Arayüzü araştırmaları, mevcut çalışmalardan daha yüksek sınıflandırma başarımı ve daha hızlı sistemlerin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu tez çalışmasında Beyin-Bilgisayar Arayüzü sistemleri...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Samancı, Mustafa;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  The Brain Computer Interface is a communication system that enables the transmission and use of electrical activities in the brain through neurons. In our thesis, the P300 speller system using Turkish and foreign characters in the Brain Computer Interface was investigat...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Murat Yildiz; Erhan Bergil; Canan Oral;
  Publisher: Sakarya Üniversitesi

  EEG signals are widely used epilepsy studies. Utilizing features of these signals, a great number of methods have been proposed for seizure detection. Obtained feature matrix is classified using different classifiers. Processing load is directly related to the size of t...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dayanır, Yelda Özsunar; Ünsal, Alparslan; Köseoğlu, Kutsi;
  Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

  Hipoparatiroidi, bazal ganglion kalsifikasyonları ile seyredebilir.Ancak subkortikal beyaz cevhere kadar uzanım gösteren yaygın intraserebral kalsifikasyonlar, hipoparatroidide nadir görülen bir tablodur. Bu olguda, etiyolojisi bilinmeyen epileptik nöbetler nedeniyle ta...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Şenkaya Demir, Pınar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Işık Üniversitesi

  Text in Turkish; Abstract: Turkish and English Includes bibliographical references (leaves 149-150) xiii, 151 leaves Labirent sözcüğü ile ne anladığımız neyin veya nelerin ifadesi ya da sembolü olarak yaşamlarımıza kattığımız konusunda geçmişten bugüne yaşamımızda yer a...

  Add to ORCID
100 research outcomes, page 1 of 10