Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
54 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aksu, Ahmet;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  LED teknolojisinin en önemli getirilerinden biri güneş enerjili sistemlerin ulaşım sektörüne uygulanması olmuştur. Yaklaşım Dikkat Flaşörleri (YDF) bu ürünlerden biridir. Virajlı ve eğimli bölgelerde yoğun olarak kullanılan bu ürün sayesinde araç kullanıcılarının kavşak...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Birgül Küçük Çırpın; Didem Kurt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

  In today’s life , it is a very natural process to travel anywhere in countries which is people living  or a point all over the world .To reach place that is planned for holiday or work travel ,is a usually desired by everyone as soon as possible .Airline transportation ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 1991
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalman, Feyyaz;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Ülkemizi ve kentimizi çok yakından ilgilendiren sorunlardan biri olan "TRAFİK" konusu iki ayrı bölüm halin de ele alınmıştır. Bunlar; Türkiye'de Trafik Yönetimi, Bursa Kent İçi Trafik Sorunları ve Çözüm Yolları. Türkiye'de trafik yönetimi olgusunu incelemeye tabi tutmad...

 • publication . Doctoral thesis . 1985
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ertürk, Hasan;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Tam rekabet koşulları altında işleyen bir ekonomide, bir ekonomik faaliyetin sosyal bakımdan optimum düzeyde olabilmesi için, faaliyetin hacminin marjinal sosyal maliyeti ile marjinal sosyal faydası birbirine eşit olacak düzeyde gerçekleşmesi gerekir. Eğer bir faaliyeti...

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Eren, Hayri;
  Publisher: Bartın Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü

  06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılm...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mehmet Ali Silgu; Hilmi Berk Celikoglu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi

  In this paper, performances of multivariate clustering methods in specifying flow pattern variations reconstructed by a macroscopic flow model are sought. In order to remove the noise in and the wide scatter of traffic data, raw flow measures are filtered prior to model...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Nazan Karakaş-Özür;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ankara Üniversitesi

  Air transportation stands out as a rapidly developing area and is essentially a projection of globalization. In this study, the World and Turkey in terms of the development of the air transport of passengers and amount of cargo have been examined. Accordingly, air trans...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Caglar Tunc; Nail Akar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IEEE

  Date of Conference: 23-25 April 2014 Frequency slot width selection in flexi-grid optical networks refers to the process of online update of the slot width of the channel, according to time-varying traffic demands. Since slot width updates are associated with signaling ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demirkollu, Muhammed;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu tez çalışmasında kent içi toplu ulaşım sistemlerini ele alınarak ve bu sistemlerden en yaygın olarak kullanılan karma trafikte otobüs işletmeciliği hedef programlama ile incelenmektedir. Ülkemizde ve dünyada sürekli artan nüfusla birlikte toplu ulaşım sistemlerinin ö...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karlı, Halil; Öztaş, Rukiye Gizem; Aydın, Hatice;
  Publisher: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

  Dünyada artan kentleşme ile kentler ekonomik büyümenin merkezi haline gelmiştir. Ekonominin merkezi olan kentler içerisinde önemli lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yerleşim yerlerinde var olan lojistik faaliyetlerinin değerlendirilmesi, belirli bir plan için...

54 research outcomes, page 1 of 6