Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
641 research outcomes, page 1 of 65
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mahmut Polat;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Eskisehir Technical University

  Genelanlamda biokütleler, yakıt olarak yakılabilen maddeler içerir. Biokütle maddelerigenellikle kuru ağırlıkları ile ölçülürler. Biyoenerji ise biyokütlemaddelerin yakılması neticesinde elde edilen enerjidir. Tarımsal kökenlibiokütlenin hammaddesi tarımsal atık veya at...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 1988
  Open Access Turkish
  Authors:
  Pekiyi, Atilla;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Araştırmada Kıvırcık, Tahirova melezi koyunlarda doğum ağırlığına ait tanımlayıcı değerler ile bazı makro çevre faktörlerinin etki payları, doğum ağırlığı, ana ağırlığı ilişkisi, süt verimlerine ait ortalama değerler, bazı makro çevre faktörlerinin süt verimine etkisi i...

 • publication . Conference object . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Furkan Keskin; A. Enis Cetin;
  Persistent Identifiers
  Project: EC | FIRESENSE (244088)

  Date of Conference: 18-20 April 2012 In this paper, we describe a single-tree complex wavelet transform method using time-varying lifting structures. In the dualtree complex wavelet transform (DT-CWT), two different filterbanks are executed in parallel to analyze a give...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Açelya Çağla Bakkaloğlu; Ömer Kamil Örücü;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Süleyman Demirel University

  Ülkemizde sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşmeden kaynaklı sorunların şiddeti artmaktadır. Bu durum doğal ve kültürel değerlere giderek daha fazla zarar vermeye ve habitat alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Bu zararı engelleyebilmenin yollarından bi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Feray Kabalcıoğlu Bucak; Selma Kahraman; Mert Kartal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Dünya Kongre

  This study, in order to identify thinking about make a baby of women, seasonal agricultural workers and its conditions of use of family planning, were carried out as cross-sectional descriptive. Cross-sectional study sample consisted of 300 women coming to Urfa as agric...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karabürk, Tuncay;
  Publisher: Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışma, Bartın İli içerisindeki Uludağ göknarı meşcerelerinin tek ağaç ve hektardaki biyokütle miktarlarının tahmin edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yaş ve fırın kurusu ağırlık tablolarının hazırlanabilmesi için, çap basamaklarını temsil eden (4-60 cm) 34 ade...

 • publication . Book . 2012
  Embargo Turkish
  Authors:
  Sarıbaş, Metin;
  Publisher: Bartın Üniversitesi
 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Emre Özşahin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Adıyaman University

  Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesinde yer alan ve Güney Marmara Bölümünün en önemli havzalarından biri olan Gönen Havzasında jeomorfolojik birimler ile arazi kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Münevver Gizem Gümüş; S.Savaş Durduran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ömer Halisdemir Üniversitesi

  The efficient usage and planning, which is suitable for the potential of existing land, is very important and constitutes the basis of land use policies in sustainable land management. The decision-makers should evaluate many the alternative together considering all the...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  Francesca Pedonese; Carlo D'Ascenzi; Beatrice Torracca; Clizia Zingoni; Barbara Turchi; Filippo Fratini; Roberta Nuvoloni;
  Publisher: TÜBİTAK

  Previous studies on in vitro rooting for improved micropropagation of eucalypts indicated that root graviperception and post-acclimatisation architecture are determined by the relative exogenous auxin analogue and its stability, supplied during the pre-rooting culture s...

  Add to ORCID
641 research outcomes, page 1 of 65