Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
154,495 research outcomes, page 1 of 15,450
 • publication . Bachelor thesis . 2001
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gustavsson, Tomas; Muänoz Elvelin, Pedro;
  Publisher: Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen

  The accounting information system comprises budgeting, accounting, and costing. The accounting information system has, traditionally, constituted an integrated system where the different elements collaborate. If ABC is introduced this order is disturbed, since ABC is ba...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bengtsson, Lars;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Den här studien undersöker vilka politiska frågor som styrt samerna under perioden 1880 till 1913 och hur undervisningen av samerna bedrevs. Studien tar upp den politik som fördes och hur den påverkade samerna, deras levnadsförhållanden och skolgång. Granskningen går oc...

 • publication . Bachelor thesis . 2018 . Embargo End Date: 26 Nov 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Landell, Amanda;
  Publisher: Uppsala universitet, Juridiska institutionen

  I uppsatsen undersöks synen på objektivitet och dess förutsättningar i två rättsvetenskapliga texter och i UNHCR:s handbok för fastställande av flyktingstatus. Syftet med uppsatsen är att bidra till metodutvecklingen av bevisvärdering i asylärenden och undersökningen sk...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Malm, Emma; Folkesson, Ulrika;
  Publisher: Linköpings universitet, Pedagogik och didaktik

  Det finns idag en större kännedom om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och efterfrågan på neuropsykiatriska diagnosutredningar ökar därför både i Sverige och resten av världen. Det är många gånger läraren som initierar en utredning. För oss som specialpedagoger är de...

 • publication . Bachelor thesis . 2000
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sinclair, Malin;
  Publisher: Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

  Detta arbete handlar om hur de isländska sagorna används i den isländska skolan och vilka syften och metoder lärarna ser med arbetet. Ett av mina syften med arbetet har också varit att se vilka implikationer arbetet i den isländska skolan kan ha på den svenska skolan. L...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Swedish
  Authors:
  Svensson, Bo;
  Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Fredman, David;
  Publisher: Uppsala universitet, Juridiska institutionen
 • publication . Article . 2000
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jonung, Lars;
  Publisher: Nationalekonomiska föreningen

  Den nya ekonomin har inspirerat till djärva utsagor om vår ekonomiska framtid. Här granskas fem sådana utifrån ett historiskt perspektiv. Hur påverkar den nya ekonomin följande fem fenomen: konjunkturcykeln, de ekonomiska kriserna, inflationen, stabiliseringspolitiken s...

 • Open Access Swedish
  Authors:
  Salö, Martin; Anderberg, Magnus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Swedish Medical Association
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2007
  Open Access Swedish
  Authors:
  Önnerfors, Martin; Guldåker, Nicklas; Nieminen Kristofersson, Tuija;
  Publisher: Lund University Centre for Risk Analysis and Management

  Detta informationsblad syftar till att förmedla resultat<br /> som kan vara av betydelse för kommuners och andra<br /> aktörers användning av GIS i kris. Innehållet bygger<br /> på intervjuer med tjänstemän från tre kommuner och<br /> en länsstyrelse som har erfarenhete...

154,495 research outcomes, page 1 of 15,450