Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
21,567 research outcomes, page 1 of 2,157
 • publication . Review . 2020
  Open Access Serbian
  Publisher: Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA

  Монографија др Бојане Богдановић Антропологија града – политичко конструисање простора, објављена је у оквиру издавачке делатности Етнографског института САНУ. Ова књига представља резултат ауторкиног интересовања за процесе (пре)обликовања симболичких јавних простора г...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Serbian
  Authors:
  Rakić, Slobodan;
  Publisher: Универзитет Едуконс, Факултет пословне економије

  Banke i ostale finansijske institucije proteklih nekoliko decenija prelaze dug put od čisto profitno orijentisanih institucija do društveno odgovornih organizacija koje, u okviru svog poslovanja, vode računa o društvenoj i životnoj sredini. Finansijski sektor je, usled ...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Serbian
  Publisher: Београд : Српско лекарско друштво

  Превођење медицинских термина с енглеског на српски подразумева придржавање лексичких и граматичких правила српског језика да би се добили одговарајући, прецизни и тачни преводни еквиваленти. Овај проблем постоји у превођењу термина који се у енглеском језику исказују с...

 • publication . Article . 1982
  Open Access Serbian
  Publisher: Београд : Институт за српскохрватски језик
 • publication . Article . 2015
  Open Access Serbian
  Authors:
  Zorana Kovačević; Maja Dosenovic; Dragica Stojanović; R Marko Cincovic; Branislava Belić;
  Persistent Identifiers
  Project: MESTD | Improvement of productivi... (31062)

  <jats:p>Routine analysis of blood parameters requires high precision. Therefore a significant number of methods and recommendations has been developed to ensure the obtaining of precise results. The aim of this study was to investigate whether the type of anticoagulant ...

  Add to ORCID
 • publication . Review . 2019
  Open Access Serbian
  Publisher: Нови Сад : Матица српска
  Project: MESTD | Etymological Research int... (178007)

  Приказ дела: Gerhard Stickel (ed.). National Language Institutions and National Languages. Budapest: Research Institute for Linguistics ‒ Hungarian Academy of Sciences (= Contributions to the EFNIL Conference 2017 in Mannheim), 299 p.

 • publication . Article . 2017
  Open Access Serbian
  Authors:
  Mrvić-Petrović, Nataša;
  Project: MESTD | Serbian and European Law ... (179031)

  The author analyzes legal position of the offenders with mental disorders in Belgium. It shows the development of legislation, traditionally (since 1930) based on criminological social defence theory, problems which occurred in earlier laws and attempts to overcome thes...

 • publication . Article . 2004
  Open Access Serbian
  Authors:
  Fatić, Aleksandar;
 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Serbian
  Authors:
  Spasović, Ivana B.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет

  Вековна потчињеност женског пола изазвала је током 19. века захтеве за право жене на образовање, запослење, једнакост с мушкарцем пред законом и по заради, право гласа. У Хабзбуршкој монархији, пут до испуњења дела тих захтева био је олакшан тиме што је основно школовањ...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Serbian
  Authors:
  Đukić, Savo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

  <p>Disertacijom su opisane postojeće tehnike redukcije dinamičkih modela koje se koriste u teoriji upravljanja i postojeće tehnike za redukciju dinamičkih modela i ekvivalentiranje elektroenergetskih sistema. Predložen je nov pristup na fizici problema zasnovanoj redukc...

  Add to ORCID
21,567 research outcomes, page 1 of 2,157