Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8,896 research outcomes, page 1 of 890
 • publication . Book . 1294
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Muhammed Zihni;
  Publisher: Daru’t-Tıbaati’l-Amire
 • publication . Book . 1785
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Süleyman İzzi;

  Matbaa Adı Kaynaklarda (Özege Ve Kut, 1996'Da) Raşid Ve Vasıf Efendiler Matbaası Olarak Verilmiştir. Eserde Ketebe Kaydı Olmadığı İçin Basım Kaydı Bilgileri, Eserin Baş Tarafındaki Ahd-İ Hümayun Kısmı İle Kaynaklar Esas Alınarak Tamamlanmıştır. Eserin Bazı Yaprak Numara...

 • publication . Book . 1914
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Çunatuka Met İzzet;

  Bilcümle Hasılatı Dersaadet Çerkes Teavün Mektebi Menfaatine Aiddir. Eserin Kapağı "Yeni Osmanlı Matbaası"Nda Tertib Ve Tab Olunmuşdur. Eserin İç Kapağında Kütüphaneye İhda Kaydı Vardır. Eserde "İstanbul Y. Öğretmen Okulu Kitaplığı", "İzmir Lisesi Kütüphanesi, 1922" "İz...

 • publication . Research . 2015
  Open Access Ottoman

  Taha Toros Arşivi, Dosya No: 123-Hidiv Ailesi İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)

 • publication . Book . 1837
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Enderûnî Fâzıl;

  Serlevha Mihrabiyelidir. 1. Defter-i Aşk, 1-20 s. 2. Hubannâme, 21-55 s. 3. Zenânnâme, 56-102 s. 4. Çenginâme, 102-111 s. 4. Şevkengiz / Sünbülzâde Vehbi'nin, 112-143 s.

 • publication . Research . 2015
  Open Access Ottoman

  Taha Toros Arşivi, Dosya Adı: Samiye Bilhan. Not: Notların Taha Toros tarafından tutulduğu düşünülmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)

 • publication . Book . 1940
  Open Access Ottoman
  Authors:
  el-Ezheri, Yusuf Dıyaüddin;
  Publisher: Nüvvab Matbaası
 • publication . Book . undefined
  Open Access Ottoman
  Authors:
  Mir Nihad İstanbuli;
 • publication . Book . 1911
  Open Access Ottoman
  Authors:
  von Schlieffen, Alfred (Alman Ordusu Sabık Erkan-ı Harbiye Reisi);

  Eserin Baş Tarafındaki İlave Sayfalarda Eserin "Fihrist"İ Vardır. Eserin Sonundaki İlave Sayfalarda İse "Tashihat" Cedveli Vardır. Eserin Baş Tarafındaki İlave Planşta Yazarın Portrre Resmi Vardır. Eserin Sonundaki İlave Planşlar İçin Bkz. Nd888.

 • publication . Book . 1330
  Open Access Ottoman
  Authors:
  el-Harputi, Abdüllatif el-Lütfi er-Rumi;
  Publisher: Necm-İ İstikbal Matbaası
8,896 research outcomes, page 1 of 890