Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,047 research outcomes, page 1 of 305
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lindstrøm, Marie Elisabeth;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  BO6-2011 Institutt for økonomi og administrasjon BO6-2011 Institutt for økonomi og administrasjon

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvåle, Birgit Lilletveit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Målet med dette studiet var å studere effektane av termisk avlusing på gjellehelsa til laks. Lakselus utgjer eit stort problem for norsk lakseoppdrett, og behandlingsmetodane er avgrensa grunna resistens mot fleire medikament. Termiske metodar for avlusing er den vanleg...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Falk, Nina Bjarnisdotter;

  Bakgrunn for val av tema: Eg har erfart at rusavhengige pasientar ikkje mottek den same omsorgen hjå sjukepleiarar som andre pasientgrupper, og at sjukepleiarens haldning til disse ber preg av negative stereotypiske1 oppfatningar og lite villighet til å sjå pasienten so...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lyng, Ane Margrethe; Sværen, Jon;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det inngår om lag 1 000 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande publikasjonen. Det er stor ette...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mandelid, Irlin Charlotte;

  Grunnskulelærar 1-7 PE369 Mai 2015 Problemstillinga for oppgåva er: ”Korleis har nye krav og forventningar om bruk av IKT i skulen hatt innverknad på den grunnleggjande lese-­‐ og skriveopplæringa i praksis?” Nye krav siktar til dei føringane det gjeldande læreplanverke...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Holen, Ørjan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is an effort to follow the development of a certain group of gods throughout the Roman Republic, its end, and the first century of the Roman Empire. It looks at how these gods were used on the political stage, to what ends, and finally how this development c...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sjo, Cecilie Opedal; Helland, Charlotte;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord LU1-PEL415

 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rekdal, Yngve;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstyp...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sekkingstad, Dorthea; Syse, Ingrid;
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Os, Karoline;

  Bachelor Sjukepleie Høgskulen på Vestlandet Campus Førde Samandrag Tittel: Demens og munnhelse Bakgrunn: Det viser seg at 80 % av eldre bebuarar på institusjon har ein demenslidelse, og forskning viser at munnhygienen hos desse er nedslåande. I sjukepleiepraksis opplevd...

3,047 research outcomes, page 1 of 305