Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,867 research outcomes, page 1 of 187
 • publication . Article . 2016
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Henning Finseraas; Pål Schøne;

  Sammendrag Tidligere forskning har vist at negative etterspørselssjokk som for eksempel bedriftsnedleggelser har ført til at strømmen til uførhet har økt. Disse resultatene indikerer at uføretilbøyeligheten er påvirket av lokale variasjoner i etterspørselen. I denne art...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Peter M. Gollwitzer; Jesús de Miguel; Miryam Rodríguez; Inge Schweiger-Gallo; José-Luis Álvaro;
  Persistent Identifiers

  In the past decade, implementation intentions have consistently been shown to be effective self-regulatory tools in a multitude of studies (Gollwitzer & Sheeran, 2006). In this article, we will review their effectiveness in the health domain. Thus, by forming implementa...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2001
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Johansen, Jan Arvid; Heide, Morten;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Flekksteinbit (Anarhichas minor) er en av flere marine hvitfisker som kan tilføre norsk oppdrettsnæring nye verdier. Til nå har forskning på arten vært av biologisk og teknisk karakter. Målet er å tilpasse arten til intensivt oppdrett, og de fleste flaskehalsene synes å...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Svanes, Erik; Fet, Annik Magerholm;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

  Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet" Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS 9418, for norsk sjømatnæring". Rapporten beskriver hvordan metodiske krav til standarden er blitt evaluert og gir anbefalinger og bakgrunn for vi...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Akse, Leif;
  Publisher: Nofima AS

  Rapporten oppsummerer resultater fra tidligere forsøk utført av tidligere Fiskeriforskning, nå Nofima. Den inngår som en del av prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked”, som er finansiert av FHF-fondet og ledet av en styringsgruppe oppnevnt av FHL-Filetforum...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  For å oppnå bedret kvalitet og muligheter for høyere pris i kystnært fiske etter pelagiske arter er det nødvendig å effektivisere transport og lagring av levende fisk. Selv om de kystnære fangstene kan ha bedre kvalitet enn fangster tatt på det åpne hav, oppnår kystflåt...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bergsland, Knut Halfdan; Lauvsnes, Marte; Myrbostad, Asmund;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF

  STF78 A050201 Prosjektet Nytt Nordlandssykehus, Bodø HF (NLSH) har en omfattende dokumentasjon knyttet til tidligfasen. I de dokumenter som skal legges fram for myndighetsvurdering og -godkjenning er det vanskelig å se hvilke premisser som gjelder for skisseprosjek...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Granøien, Idar Ludvig Nilsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SINTEF

  Det er utarbeidet et oppdatert støysonekart for Harstad helikopterlandingsplass ved Universitetssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Støyberegningene foretas for situasjonen i 2016 og en tiårs prognose med NORTIM, verktøye...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2004
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kroon, S.; Rannut, Ü.;
  Publisher: Ilo Print
 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av PFAS, alkylfenoler, alkylfenol etoksylater og bisfenol A (BPA) i sedimentprøver innsamlet i 2007-2017 ved 32-35 lokaliteter i MAREANO-området. Det ble funnet lave nivåer av PFAS, som ligger i Miljødirektoratets tilsta...

1,867 research outcomes, page 1 of 187