Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
17,386 research outcomes, page 1 of 1,739
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Anšance, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The theme of the qualification work is SIA “ Vi and Ka” analysis and development opportunities in Bauska city. "The selected company is a limited liability company. The aim of the work is to study the possibilities of business and development of SIA" Vi un Ka "in Bauska...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kampe, Anda Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma ir “Pieaugušo pacientu aprūpes problēmu aktualitātes D vitamīna deficīta gadījumā”. Tēmas aktualitāte nosaka faktu, ka aptuveni 1 miljardam cilvēku visā pasaulē ir novērots tā deficīts, bet vismaz 50% iedzīvotāju - nepietiekamība, kas atstāj ietekmi...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Drēģeris, Jānis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The thesis paper explores how to build web services using the Windows Communication Foundation (WCF) platform. The main principles of service building and service security, speed and other aspects are discussed. In the practical part, a web service is implemented using ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Greine, Gita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bachelor's thesis topic: Opportunities for development of cooperation skills for older preschool children in play activities in preschool. The author of the work is Gita Greine. Supervisor - Rasma Purmale. The aim of the research: to study and comparatively analyze the ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Naļivaiko, Arta;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Since the court is the only institution entitled to judge the court, the judge is the one who carries the responsibility for bringing a fair outcome of the case to the parties. A person has the right to a lawful hearing of the case, which is provided directly by the cou...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kronberga, Agnese;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The author of the thesis - Agnese Kronberga. The theme of the Bachelor's thesis is "Promoting self-esteem development for 4-5 years old children in role play games". The topicality of the research was determined by the development of modern technologies, requiring peopl...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ābele, Ilze;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  In the bachelor paper “Reception of Dostoevsky’s religious - philosophic ideas into literary works of Latvian philosophers and theologists” are compared and analysed Zenta Maurina’s and Alberts Freijs’s studies of the great Russian writer and the master of psychological...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Golubeva, Svetlana;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kvalifikācijas darba tēma “Vecāka pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstība rotaļu darbībā pirmsskolā” Darba autore: Svetlana Golubeva Zinātniskā vadītāja: Kvalifikācijas darba apjoms: 59 lapas, 9 tabulas, 13 diagrammas, 5 pielikumi, izmantoti 43 literatūras avoti. Kvali...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ozoliņš, Andrejs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  “Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību personālam.” Darba autors: Andrejs Ozoliņš. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. Aleksandrs Babra. Darbs izklāstīts uz 90 lappusēm, ietver 41 attēlu, 10 tabulas, 6 pielikumus,...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bokāne, Sindija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbā ir pētītas sociālā medija Instagram kontu lietotāju @agnesiga, @mazafeja un @albertkaminsky sociālo mediju mārketinga komunikācija, kā arī izvērtētas to darbības, kas veido šo komunikāciju ar kontu lietotāju auditoriju. Tajā pašā laikā pētījuma laikā ir ...

17,386 research outcomes, page 1 of 1,739