Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
240,446 research outcomes, page 1 of 24,045
 • publication . Other literature type . Report . 2012 . Embargo End Date: 17 Dec 2012
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Spoelstra, A.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MUG Ingenieursbureau b.v.
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Lensink, S.M.;

  De doelstelling van dit onderzoek is om het kostenverschil tussen windparken in het zeegebied IJmuiden-Ver en windparken in het zeegebied Hollandse Kust in kaart te brengen en om scenarios te exploreren waarbij de voordelen die de locatie IJmuiden-Ver biedt voor windene...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  van Beek, AJ; de Gruijter, DG; van Kamp, I; Swart, W;

  Het RIVM heeft het geluidbeleid voor wegen en spoorwegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu doorgelicht. Binnen het algemene beleidsdoel 'het voorkomen of beperken van hinder' is de focus gelegd op de doelstelling om knelpunten aan te pakken bij woningen me...

 • publication . Other literature type . 2009 . Embargo End Date: 07 Apr 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Walstra, J.; Lil, R. van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
  Add to ORCID
 • publication . Book . 2004
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Vaessen, G.A.J.; Jacobs, P.G.H.; Farissi, el, H.;
  Publisher: Technische Universiteit Eindhoven
 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Snoek, Marco; de Wit, Bas; Dengerink, Jurriën; van Eldik, Sabine; van der Wolk, Willem; Wirtz, Nienke; Cörvers, Frank; van der Meer, Marc;
  Publisher: CAOP

  In deze bijdrage schetsen we een beroepsbeeld voor de leraar als handvat voor loopbaan- en ontwikkelpaden. Dit beroepsbeeld is afgelopen maanden ontwikkeld door een groep experts en besproken met leraren, schoolleiders en opleiders. Aanleiding voor het opstellen van het...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  De Hert, Marc;

  ispartof: Neurone vol:10 issue:7 pages:243-243 status: published

 • publication . Report . 1987
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Loeffen, G.J.M.; Werdmuller, G.A.; Broex, N.J.G.;

  Vergelijkend onderzoek naar het detectieniveau van sulfamethazine en dapson uitgevoerd met de zg. buismethode en de DELVO-SP test. Met behulp van een aantal melkmonsters met sulfamethazine- of dapsonresiduen is op de vier melkcontrolestations en het RIKILT vergelijkend ...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Peter S.H. Leeflang; Marleen Vonk;

  <jats:p>We beschrijven enkele belangrijke relaties tussen marketing en internet. Daarbij besteden we aandacht aan emarketing en hoe belangrijk e-marketing voor vrager en aanbieder is en kan worden. We beschrijven factoren die de groei van on line-verkopen beïnvloeden.</...

  Add to ORCID
240,446 research outcomes, page 1 of 24,045