Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
19 Research products, page 1 of 2

 • Publications
 • 2021-2021
 • Bosnian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Other literature type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ovčina, Ismet;
  Country: Croatia
 • Publication . Other literature type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Kulenović, Emira;
  Country: Croatia

  Librarianship as a science and skill of the organization of knowledge and its products is evolving and, like all other scientific or practical disciplines, it is forced to keep up with the times. In this evolutionary path, traditional theories and notions of libraries a...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Younis, Hana;
  Country: Croatia

  Based on archival material, relevant press, and literature, the author analyzes the way of opening Muslim reading rooms throughout Bosnia and Herzegovina at the beginning of the 20th century. Under what conditions the reading rooms were opened, what rules they had, what...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Petrişor, Alexandru-Ionuţ;
  Country: Croatia

  For over a decade, predatory publishers, journals and conferences have continuously menaced the research community, preying on its resources, and diminishing the general trust in science, becoming an important research topic. Previous studies have focused on identifying...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Vedad Spahić; Indira Šabić;
  Country: Croatia

  The authors approach the poem My Mother by Goran Samardžic from the perspective of cognitive metaphorization, to point out the individual and collective experience resulting from human interactions with the extralinguistic world. By decoding cognitive processes, they id...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Pirić, Adnan; Salkić, Adnan;
  Country: Croatia

  Inspiracija za pisanje rada na ovu temu proizilazi iz definisanja njegovog osnovnog oblika, gdje je uočljiva intencija zakonodavca da elaborira gotovo sve moguće oblike zloupotrebe datih funkcija ili ovlaštenja, što ovo krivično djelo čini jednim od najopćenitijih, a ti...

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Lučić-Ćatić, Marija; Bajraktarević Pajević, Dina;
  Country: Croatia

  Prilikom istraživanja kaznenih djela počinjenih iz mržnje prikupljanje obavijesti od oštećenih nerijetko predstavlja korak od čijeg izvršenja ovisi slijed kriminalističkog istraživanja i kaznenog postupka. Navedeno osobito dolazi do izražaja kada su žrtve kaznenih djela...

 • Publication . Other literature type . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Vinčević, Vernes; Zajmović, Mahir;
  Country: Croatia

  U posljednjih nekoliko godina pojam veliki podatci (engl. Big data) najčešće su korišteni izraz u industriji informatičke tehnologije. Pojam se sve češće koristi u svakodnevnom životu budući da analiza velikih podataka mijenja kvalitetu života pojedinca, kao i u savreme...

 • Publication . Book . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Mulahusić, Admir; Ambrožič, Tomaž; Topoljak, Jusuf; Tuno, Nedim;
  Publisher: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Country: Slovenia

  Ova knjiga sadrži 11 poglavlja u kojim je izložena materija o rudarstvu i rudnicima, a potom o geodetskim radovima u rudnicima. U prvom poglavlju naslovljenom sa „Osnove rudarstva“ date su osnovne karakteristike rudarstva kao i rudarski istražni radovi. Drugom poglavlju...

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Hana Šarkinović Kose;
  Country: Croatia

  U radu se analizira ustavno sudstvo u Evropi, njegov istorijat, vrste i karakteristike kroz jednovjekovni period. Ustavno sudstvo se razvilo kroz nadzor ustavnosti zakona, zatim kontrolu ustavnosti propisa, koja može biti akcesorna i apstraktna, gdje odluke djeluju ergo...