Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
101 research outcomes, page 1 of 11
 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Tulić, Adnan; Seferović, Nedim;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law

  Razumijevanje i dokazivanje psihičkog odnosa počinitelja krivičnih djela, kod kojih se kao počinitelj javlja službena ili odgovorna osoba, prema tim djelima predstavlja, prvenstveno za tužilaštva, vjerojatno najveći izazov. Umišljaj, kao fokalna tačka krivičnopravnog si...

 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ovčina, Ismet;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ema Dornik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  This paper presents the Slovenian experience with monitoring bibliographic record growth and data quality in the COBIB.SI union bibliographic database. The data on the growth of the union database between 2014 and 2018 is shown. Apart from quantitative data, the activit...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Niš ević , Maja;
  Persistent Identifiers
  Project: EC | INVITE (754345)
  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Fazlić, Adnan; Deljkić, Irma;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukaza...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Čolaković, Edin;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Porezna utaja je svjesna nezakonita kriminalna aktivnost koja se javlja u tradicionalnom obliku, a razvojem globalnih odnosa u svijetu poprima oblike organiziranog kriminala i spada u teška kaznena djela. Kazneno djelo porezne utaje predstavlja globalni fenomen i sveras...

 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Younis, Hana;

  Ovaj rad na primjeru slučaja Walny protiv Kajona zbog autorskih prava prikazuje stanje u Bosni i Hercegovini na ovom polju u periodu austrougarske uprave. Kako je regulisano zakonski pravo autora i kako se to pravo moglo otuđiti, autorica kroz (pre)štampa(va)nje djela P...

 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Čolaković, Edin;
  Publisher: International Criminalistic Association

  U cikličnom ekonomskom toku, suvremeno porezno okruženje je dinamično i kompleksano polje endogenih i egzogenih faktora, koji su od uticaja na prihvatljivo ponašanje poreznog obveznika. Devijantno ponašanje djela poreskih obveznika motivisano je kriminalnim i nezakoniti...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors:
  H Almedina Modric-Sahbazovic; M. Novaković; M Natasa Bibic; M Izet Gazdic; Zlatko Rakocevic Lj.;
  Persistent Identifiers
  Project: MESTD | Functional, Functionalize... (45005)

  The present paper investigates the effects of low-energy silver ions implantation on the optical properties of monocrystalline silicon. Si(100) wafers were implanted with 60 keV Ag ions, to the fluences in the range of 1×1013-1×1016 ions/cm2. Composition of the implante...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Bečić, Edina;

  U radu se definira odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti. Razmatraju se osnovne karakteristike i načela disciplinske odgovornosti. S obzirom da su državni službenici ključna komponenta službeničkog sistema i da su značajna pretpostavka za stalno, ...

101 research outcomes, page 1 of 11