Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
169 research outcomes, page 1 of 17
 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Tulić, Adnan; Seferović, Nedim;
  Publisher: University of Mostar Faculty of Law

  Razumijevanje i dokazivanje psihičkog odnosa počinitelja krivičnih djela, kod kojih se kao počinitelj javlja službena ili odgovorna osoba, prema tim djelima predstavlja, prvenstveno za tužilaštva, vjerojatno najveći izazov. Umišljaj, kao fokalna tačka krivičnopravnog si...

 • publication . Other literature type . 1974
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Krstić, M.; Papo, A.; Jaganjac, A.;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  The usual rough estimate of sulphur emission was checked experimentally on the basis of the sulphur content in coal known as »burnt sulphur«. The measurements of the content of sulphur in stack gases proved that such an estimate based on the measuring of sulphur in ash ...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Hrnjica, Samra;
  Publisher: University of Zadar

  U radu se iznose osnovne značajke jezičkoga izričaja u romanu Knjiga o Uni s posebnim naglaskom na fonološke i leksičke, dok su morfološke i sintaksičke sporadično pomenute. Slika ikavskošćakavskih govora na području Bihaćke krajine oslikava se u piščevom idiolektu, pos...

 • publication . Other literature type . 1967
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Petrović, Živana;
  Publisher: Institute for Medical Research and Occupational Health

  Ovaj rad predstavlja prilog tvrdnji da se talog prašine na tlu ne može uzimati kao mjerilo zagađenosti atmosfere prašinom, iako se to i danas čini. Talog nije proporcionalan koncentraciji čestica u zraku, čak ni na jednom istom sakupljačkom mjestu. Kao osnov za tu posta...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ovčina, Ismet; Grebović-Lendo, Nadina; Smajić, Muamera; Smajić, Azra;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  Bibliografija – Raspad Jugoslavije: press clipping iz strane periodike je rezultat realizacije projekta NUBBiH, finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Predmet istraživanja bila je građa „Press clipping iz strane periodike“ smještena na Odjelje...

 • publication . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ovčina, Ismet;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Hodžić, Mehmed;
  Publisher: Faculty of Philosophy in Osijek

  Predmet ovoga rada je prikaz najnižeg sloja na društvenoj ljestvici srednjovjekovne bosanske države – robova. Na osnovu izvorne građe i relevantne literature autor nastoji objasniti položaj i status koji su robovi zauzimali u Bosni u srednjem vijeku. Bosna je tokom sred...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Ema Dornik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina

  This paper presents the Slovenian experience with monitoring bibliographic record growth and data quality in the COBIB.SI union bibliographic database. The data on the growth of the union database between 2014 and 2018 is shown. Apart from quantitative data, the activit...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Dervišević, Amira;
  Publisher: Institute of Ethonology and Folklore Research

  In the context of mythological traditions recorded among the Bosniak population in Bosnia, one special kind that stands out is the one about Hudam. These narratives should be considered within the framework of traditional beliefs in a supernatural being that appears in ...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Bosnian
  Authors:
  Fazlić, Adnan; Deljkić, Irma;
  Publisher: International Criminalistic Association

  Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukaza...

169 research outcomes, page 1 of 17