Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
51,798 research outcomes, page 1 of 5,180
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solbakken, Tina;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Øvre Anárjohka nasjonalpark blir beskrevet som urørt villmark. Beskrivelser som urørt og villmark bør revurderes ettersom området har et rikt kulturhistorisk aspekt og flere kulturminner som viser til bruk over lengre tid. Stedsnavn er en viktig del av den samiske natur...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reberg, Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Sandvik Coromant ønsket et prosjekt for å kartlegge hvorvidt laserbasert måling av verktøyposisjon kan være et av deres neste prosjekter, for å fortsatt være markedsledende på høyteknologisk maskineringsutstyr også i årene som kommer. Det foreligger en tanke om at laser...

  Add to ORCID
 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Per-Otto; Hatlen, Kristin;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved to Nord-Trønderske fjordområder som begge har flere matfiskanlegg for laks. De aktuelle fjordene heter Gyltfjorden i Fosnes kommune, og Follafjorden i Nærøy kommune.. Formålet med undersøkelsen var...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mahmoud, Amira-Sabrin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgaven utforsker bruken av parodi i to av Edgar Allan Poe noveller «Three Sundays in a Week» og «The Spectacles». Jeg knytter disse to novellene opp mot kjønnssubversjon som jeg påstår er en stor del av betydningen bak fremstillingen av de ulike karakterene. Kvi...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sand, Simen; Ravna, Natalia; Rønning, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Formålet til denne forskningsrapporten er å analysere hvorvidt vår nåværende modell for innføring av et ISMS har blitt foreldet som følge av store fremskritt og endringer innen feltet, hvordan den nye personvernsforordningen (GDPR) har påvirket denne prosessen og hvorda...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sommerseth, Therese;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Service Management Formål: Ved å undersøke sammenhenger mellom fenomenene samskaping og kundetilfredshet ønsker jeg å bidra til en bedre forståelse av fenomenet samskaping. Teoretisk bakgrunn: Forståelsen av fenomenet samskaping er basert på en psykol...

  Add to ORCID
 • publication . External research report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn T.; Lehmann, Gunnar B.; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian;

  Høsten 2016 utførte LFI Uni Research drivtelling av gytefisk i 50 vassdrag langs kysten fra Sogn og Fjordane til Rogaland. Gytefisktellingene har blitt gjennomført i forbindelse med en rekke ulike prosjekter og med ulike finansieringskilder. I tillegg ble det utført akt...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mjåland, Marianne Fidje; Berhus, Line Ingvill;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave ledelse- Universitetet i Agder, 2015 Dette studiet gjennomføres som en evaluering av den strukturelle endring som ble gjennomført ved Kirurgisk klinikk, Sørlandets sykehus HF våren 2014. Det ble vedtatt å opprette en merkantil avdeling med hovedansvar for ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ramsdal, Maria;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derforet høyt prioritert område for Konkurransetilsynet".Ingunn B. Gjersvik, seksjonsleder i Konkurransetil...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holtet, Vegard; Hoel, Halvor André;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne masteroppgaven er skrevet på bakgrunn av det voksende fokuset menneskelige ressurser får i bedrifters strategiske planlegging, der de ansatte blir sett på som en av de viktigste ressursene. Vi ønsker å få et innblikk i hvordan Totens Sparebank sin personalledelse ...

  Add to ORCID
51,798 research outcomes, page 1 of 5,180